Filia w Ostrowcu Św.

Dzień Ochrony Praw Dziecka - wystawa

Dzień Ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. W zależności od kraju, obchodzony jest 20 listopada lub 10 grudnia.
20 listopada to rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka w 1989 roku. Z kolei 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Niezależnie jednak od dnia obchodów, komunikat jest ten sam: prawa dzieci wciąż są naruszane, nawet w państwach rozwiniętych, trzeba więc stale przypominać o ich znaczeniu.
Włączając się w obchody święta, w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowcu Św. została przygotowana wystawa, poświęcona prawom dzieci oraz instytucjom, zajmującym się sprawami związanymi z ich przestrzeganiem. Przedstawione na wystawie materiały mają zachęcić do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat, gdyż aby przestrzegać tych praw, trzeba je lepiej znać.

Małgorzata Szurek