Filia w Ostrowcu Św.

Archiwum wydarzeń

16 maja 2014 r. w PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. odbyły się zajęcia dla przedszkolaków z PP nr 15. Była to kolejna wizyta dzieci z zaprzyjaźnionego z biblioteką przedszkola. Spotkanie w bibliotece było okazją do wysłuchania przeczytanej przez panią bibliotekarkę bajki o niedźwiadku. Dzieci spontanicznie reagowały na wydarzenia, które były treścią czytanej opowieści. Z ciekawością czekały na ciąg dalszy, a następnie miały okazję wykonać własną książeczkę metodą orgiami. Przy niewielkiej pomocy prowadzącej p. Justyny Polanowskiej i opiekunki p. Beaty Jaworskiej dzieci przystąpiły do jej ozdabiania barwnymi elementami. Należy pamiętać ,że gośćmi była najmłodsza grupa przedszkolaków ,która świetnie sobie poradziła z praktycznymi zajęciami. Efektem końcowym ich pracy były kolorowe książeczki , które dzieci zabrały ze sobą jako pamiątkę z wizyty w przedszkolu. Mamy nadzieję, że zapamiętają bibliotekę jako miejsce przyjazne wszystkim czytelnikom tym dużym i tym małym.

  


Tydzień Bibliotek
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek 15 maja 2014 r. w bibliotece pedagogicznej w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie z nauczycielami bibliotekarzami z ostrowieckich szkół w ramach „ Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych”. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowymi zasadami, jakie będą obowiązywały biblioteki pedagogiczne od 2016 roku. Prawny aspekt funkcjonowania bibliotek pedagogicznych przedstawiła p. Małgorzata Szurek, która również omówiła prezentację na ten temat, która jest dostępna na stronie ŚCDN w Kielcach.
Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy poznali procedury potrzebne do korzystania z platformy e-learningowej. Krok po kroku pokonywali drogę do samodzielnego logowania i poruszania się po platformie.
Na spotkaniu gościliśmy również koordynatorów sieci z Projektu EFS POKL „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim” p. Tomasza Łodeja wicedyrektora ZS nr 1, który koordynuje pracę sieci „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” oraz „Jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo w szkole”, a także p. Piotra Pobiegę wicedyrektora II LO, który jest koordynatorem sieci „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” oraz „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK-bezpieczny Internet”. Koordynatorzy sieci podzielili się swoimi spostrzeżeniami z funkcjonowania sieci, ponieważ projekt jest wdrażany już od 1 sierpnia 2013 r. a będzie kontynuowany do 30 czerwca 2015 r. Prawie roczna obecność nowych działań w obszarze edukacji dała wymierne rezultaty o których opowiedzieli zaproszeni goście.
Nauczyciele bibliotekarze mieli możliwość wypowiedzenia się na tematy , które nurtują ich w codziennej pracy. Wyrazili chęć uczestnictwa w sieci, a kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień 2014 r.

    


Wystawa z okazji 10 – lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej
Włączając się w obchody 10 – lecia Polski w Unii Europejskiej biblioteka pedagogiczna w Ostrowcu Św. przygotowała wystawę poświęconą temu zagadnieniu. Składa się ona z obszernej ekspozycji książek pochodzących ze zbiorów własnych, pogrupowanych w kilka kręgów tematycznych:
-Polska w Unii Europejskiej
-Integracja europejska
-Finanse w Unii Europejskiej
-Prawo w Unii Europejskiej|
-Region świętokrzyski w Unii Europejskiej – korzyści
Dodatkowo można zapoznać się z broszurami informującymi o prawie wszystkich dziedzinach życia i gospodarki korzystających ze środków unijnych. Oprawę graficzną stanowią okazałe flagi Unii Europejskiej wraz z flagami wszystkich państw członkowskich należących do UE razem z latami , w których przystąpiły do struktur UE.
Próbą podsumowania tych 10 lat jest raport pt. „Polska 10 lat w Unii” wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który jest dostępny w naszej bibliotece.
Zapraszamy do oglądania wystawy.

     


Dnia 12 kwietnia 2014 r. w naszej bibliotece odbyły się dwa spotkania poświecone przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wzięła w nich udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, a całość przeprowadził p. Rafał Zajęcki – konsultant ds. europejskich z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Kielcach.
W czasie spotkania słuchacze przyswoili sobie podstawowe pojęcia związane z funkcjonowanie Unii Europejskiej a następnie prowadzący przedstawił korzyści wynikające z członkostwa Polski w UE. Dane liczbowe nie robiły aż tak wielkiego wrażenia jak pokaz prezentacji na której widoczne były zmiany , które zaszły w naszym regionie w czasie tych dziesięciu lat. Trudno było uwierzyć patrząc na archiwalne fotografie i te współczesne, że to tylko 10 lat. Jednak śmiało można powiedzieć, że te lata to jakby lata świetlne. Najważniejsze, by dobrze wykorzystywać unijne fundusze z korzyścią dla ludzi ,środowiska i gospodarki.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach jest prężnie działającą organizacją prowadzoną przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Mamy nadzieję na dalszą współpracę ,która wpływa pozytywnie na kształtowanie poglądów młodych ludzi od których zależy przyszłość każdego społeczeństwa.

   
 


Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone corocznie w kwietniu od 1970 roku, w Polsce od 1990 r. Celem tego święta jest uczyć, jak zmienia się klimat, jak można niwelować skutki jego zmian i jak przeciwdziałać m.in. globalnemu ociepleniu.
Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. włączyła się w obchody Dnia Ziemi. 15 kwietnia 2014 roku odbył się Regionalny Konkurs Ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez ZS nr 4 w Ostrowcu Św. Małgorzata Szurek – pracownik Biblioteki Pedagogicznej, została zaproszona do prac jury oceniającego odpowiedzi uczestników konkursu. W ramach współpracy między placówkami, uczniowie mogli skorzystać z przygotowanego na tę okazję zestawienia bibliograficznego oraz pozycji książkowych na ten temat, dostępnych w PBW w Ostrowcu Św.
Uczniowie w ośmiu zespołach rywalizowali ze sobą, wykazując się dobrą orientacją w temacie. Wiele pytań odnosiło się do praktycznych zachowań dotyczących segregacji śmieci, potrzeby recyklingu i ochrony środowiska.
Obecność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. była kolejnym działaniem w ramach promocji placówki wśród młodzieży.
Małgorzata Szurek.

  


Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski!
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. nie pozostała obojętną na zachętę SBP i aktywnie włączyła się w akcję „Na niebiesko dla autyzmu” (oryginalnie: Light it up blue) , który rozpoczyna obchody Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. W bibliotece została przygotowana wystawa na temat autyzmu . Wydrukowano podstawowe informacje i rozwieszono na Drzewku Wiedzy. Ekspozycja została wzbogacona pracami uczniów z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św. Prace wykonane zostały ze wspomaganiem ze strony nauczycieli. Pokazują ogrom pracy włożonej przez wychowanków i ich radość po wykonaniu zadania. Nauczyciele SOSW wyrazili chęć dalszej współpracy z biblioteką jako miejscem przyjaznym osobom z autyzmem. Zadeklarowano kilka wycieczek do naszej placówki w celu jej zwiedzenia. Biblioteka aktywnie wspiera rodziców i wychowawców systematycznie wzbogacając własne zbiory nowościami z powyższej tematyki wierząc, że nauka ciągle się rozwija i być może znajdzie lekarstwo na otwarcie się ich bliskich. Mając to na uwadze prosimy o przekazanie 1% podatku dla Hani, wnuczki naszej koleżanki, która marzy o … Autyzm jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Osoby z autyzmem mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I choć jest to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, a ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS, to świadomość specyfiki autyzmu w społeczeństwie jest nadal bardzo niska. Pomóż innym zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm, aby ułatwić osobom dotkniętym autyzmem życie wśród nas.

   


W tym roku obchodzimy 25 rocznicę wolnych wyborów w naszym kraju. Dla uczczenia tak ważnej dla każdego Polaka daty podejmowane są w całym kraju liczne inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi na znaczenie tego faktu w naszym życiu. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. włączyła się w ten świąteczny klimat współorganizując razem z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości dwudniową konferencję pt. „Ćwierc wieku demokracji, życie publiczne w Ostrowcu Św.(1989-2014)”, która odbyła się 27-28.03.2014 r. Konferencja podzielona została na 3 bloki tematyczne : społeczeństwo obywatelskie, gospodarka oraz kultura i oświata. W programie znalazły się referaty:

Sesja I. W stronę społeczeństwa obywatelskiegoprof. dr hab. Kazimierz Kik, Polaków problemy z demokracją
• Dariusz Kaszuba, Ćwierć wieku ostrowieckiego samorządu
• dr Paweł Gotowiecki, System polityczny Ostrowca Świętokrzyskiego 1989-2014
• Barbara Bakalarz-Kowalska, Rola i znaczenie ostrowieckich organizacji pozarządowych
• Grzegorz Krysa, Organizacje katolickie w życiu publicznym Ostrowca Świętokrzyskiego

Sesja II. Gospodarka i społeczeństwo
• Józef Grabowski, Zmiany w ochronie zdrowia po 1989 roku w Ostrowcu Św.
• Monika Bryła - Mazurkiewicz, Ostrowieckie hutnictwo w dobie transformacji
• dr Anna Gatkowska, Społeczne koszty transformacji na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego
• Marcin Jabłoński, Mali i średni przedsiębiorcy w życiu publicznym Ostrowca Świętokrzyskiego
Piątek 28 marca, godz. 16.00-20.00

Sesja III. Kultura i oświata
• Maciej Kuszewski, Przemiany w ostrowieckiej oświacie po 1989 roku
• dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, Rola mediów w ostrowieckim życiu publicznym
• Elżbieta Baran, Życie kulturalne Ostrowca Świętokrzyskiego po 1989 roku
• Wojciech Mazan, Potencjał kultury jako narzędzie zmiany społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Nie z tej Bajki
• Waldemar Frańczak, Kultura i sport w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na zakończenie drugiego dnia konferencji odbyła się debata pt.„Ćwierć wieku demokracji. Życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (1989-2014)” z udziałem: Elżbiety Baran, Marcina Jabłońskiego, Lecha Janiszewskiego, Piotra Kopańskiego, Wojciecha Kotasiaka, Zdzisława Kałamagi. Debatę poprowadzili : Anna Trojanowska, Grair Magakian, Norbert Zięba.
Z pewnością materiały pokonferencyjne będą ciekawym źródłem wiedzy dla ostrowczan, głównie młodych ostrowczan, którzy uzyskają obraz naszego miasta ostatnich 25 lat .
Konferencja wzbogacona została wystawą książek na temat szeroko pojętej demokracji oraz samorządu terytorialnego. Cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania, którzy dobrze kojarzyli naszą bibliotekę.

  


Rok 2014 został ogłoszony rokiem Kornela Makuszyńskiego, w związku ze 130 rocznicą urodzin pisarza i poety. Z tej okazji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św., od początku marca 2014 r. odbywał się cykl lekcji dla klas pierwszych i drugich ZS i PP nr 3 w Ostrowcu Św. Najmłodsi, przyszli czytelnicy, poznawali postać Koziołka Matołka. Najpierw wyjaśnił się powód wędrówek bohatera do Pacanowa, bo: „w Pacanowie Kozy kują…”, w historii przeczytanej przez bibliotekarza i dzieci. Potem dzieci wysłuchały fragmentu audiobooka, z pokazem zdjęć komiksu. Po obejrzeniu krótkich filmowych przygód Koziołka, dzieci oceniały jego postępowanie i nazywały jego cechy. Wspólnie doszły do wniosku, że takie przygody i podobne zachowania mogą
dotyczyć każdego z nas, dlatego Koziołek wciąż jest chętnie czytany. Na zakończenie każdego spotkania uczniowie kolorowali wydrukowaną postać Koziołka Matołka. Ze wszystkich prac zorganizowano w klasach wystawy. W ciągu kilku spotkań odwiedziło bibliotekę prawie 170 dzieci.
Zajęcia prowadziły Dorota Kula i Małgorzata Szurek.

  


25 listopada to Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowcu Św. pod opieką p. Beaty Jaworskiej. Święto to obchodzone jest od 2002 r., a jego źródłem jest historia , która wydarzyła się dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie, ale widząc małego niedźwiadka polecił swoim towarzyszom uwolnić przerażone zwierzę. Wieści szybko się rozeszły i producent zabawek na cześć prezydenta nazwał misie jego imieniem. Teddy Bear , jest obecnie w języku angielskim określeniem wszystkich pluszowych misiów. Ten krótki, historyczny wstęp był dla dzieci interesujący ponieważ wywołał lawinę pytań. Po uzyskaniu odpowiedzi dzieci opowiadały o ich własnych misiach. Imiona misiów były wstępem do przypomnienia sobie popularnych książkowych misiów. Pojawił się Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek, Troskliwe Misie, Mój brat niedźwiedź, Miś Kung Fu Panda, Misie Gumisie. Dzieci oglądały przygotowane przez nas książeczki a na koniec wybrały jedną do przeczytania. Po wysłuchaniu opowieści o Misiu Uszatku i gwiazdce na nowo rozgorzała wymiana wrażeń. Każde z dzieci brało udział w zabawach i aktywnie uczestniczyło w spotkaniu. Cel zajęć edukacyjnych został osiągnięty. Prowadząca spotkanie rozbudziła w dzieciach zainteresowanie literaturą dziecięcą oraz zwróciła uwagę przedszkolaków na konieczność poszanowania zarówno książek jak i zabawek. A dla rozluźnienia atmosfery dzieci śpiewały piosenki o misiach , którym towarzyszyła prezentacja multimedialna na dużym ekranie. I tak od stu lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie. A co jest w nich takiego urzekającego? Być może ciepłe futerko, cierpliwe oczy , które dodają otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością, kiedy pokój spowija wieczór. Odpowiedzi na to pytanie znają tylko dzieci i to jest ich mała tajemnica. Misie są powiernikami dziecięcych sekretów i nikt tak jak one nie potrafi ich strzec.

 


11 września 2013 r. w naszej bibliotece odbyła się uroczysta promocja książki „Trzymaj styl. Praktyczna nauka poprawnej polszczyzny„ autorstwa Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej i Edyty Wójcickiej.
Aneta Pierścińska-Maruszewska jest dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracuje w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w gimnazjum jako nauczyciel języka polskiego, a także współpracuje z kieleckimi uczelniami: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych. Jest również prezesem Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz recenzji. Inicjatorka wydarzeń naukowych i kulturalnych regionie.
Edyta Wójcicka - mgr filologii polskiej, dyplomowana nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, doradca metodyczny. W pracy z młodzieżą chętnie stosuje metody aktywizujące i z wykorzystaniem środków multimedialnych. Autorka innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych i artykułów metodycznych. Od kilkunastu lat organizuje międzygimnazjalny konkurs ortograficzny. Laureatka ogólnopolskich konkursów dla nauczycieli.
Autorki zaadresowały w/w pozycję do nauczycieli, gimnazjalistów i ich rodziców ,aby rozbudzić zainteresowania nauką o języku. W rzeczowej rozmowie z zebranymi autorki podzieliły się refleksjami nad czynnikami , które zadecydowały o doborze materiałów i formie książki.
A tak pisze w recenzji wydawniczej dr. hab. prof. UJK Piotr Zbróg:
Poradnik składa się z krótkiej części teoretycznej i praktycznej.
Na tę drugą składają się różnego rodzaju ćwiczenia doskonalące styl, poprawność gramatyczną i sprawność językową. Zaproponowano w niej metody uaktywniające twórcze i efektywne uczenie się, m.in.: myślenie obrazami, gwiazdę pytań, myślowe kapelusze, dyskusję za i przeciw. Dodatkowo autorki zamieściły tu wykaz poprawnych form wyrazów i zwrotów, których użycie sprawia najwięcej kłopotów, oraz spis przydatnych wyrażeń łacińskich. Pozycja stanowić może cenną pomoc dla każdego polonisty, który […] znajdzie tu niemal gotowy materiał do wykorzystania podczas lekcji.
A takich nigdy za wiele, zwłaszcza że często w podręcznikach szkolnych brak dostatecznej liczby ćwiczeń […] związanych z tworzeniem różnych form wypowiedzi. Także same scenariusze wydają się ciekawe, zawierają bowiem metody aktywizujące.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele środowisk artystycznych, w tym literackich oraz inni , którzy chcą posługiwać się poprawną polszczyzną. Zebrani pogratulowali Paniom zapału i chęci do pracy i życzyli kolejnych, udanych publikacji.

  
  


Od kilku lat , w ramach „Tygodnia Bibliotek”, bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Filii w Ostrowcu Św. uczestniczą w konferencjach organizowanych przez zaprzyjaźnioną Bibliotekę Pedagogiczną w Lipsku. Tegoroczne spotkanie odbyło się 15 maja , pod hasłem „Kreatywny bibliotekarz-kreatywna biblioteka-kreatywny czytelnik”. Tematyka konferencji związana była z zastosowaniem w pracy biblioteki technologii informacyjnej i internetu. Poruszone zostały zagadnienia praktyczne oraz kwestie związane z edukacją medialną.
Organizatorzy do udziału w konferencji zaprosili dr Piotra Tafiłowskiego z Instytutu Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa UMCS Lublinie, który w swoim wystąpieniu zaprezentował tezy z własnej publikacji „Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych”. Wiąże się to z potrzebą określenia ram programowych do wprowadzenia w polskim systemie edukacji zagadnień związanych z edukacją medialną.
Ciekawym doświadczeniem była wideokonferencja, w czasie której prowadzący p. Beata Staszyńska /prezes Fundacji Citizen Project/ oraz p. Otto Hansen /Fundacj EZZEV/ zapoznali uczestników z działaniami w ramach projektu „Dynamiczna Tożsamość. Ma on pomóc w uświadomieniu zarówno młodszym jak i starszym użytkownikom Internetu konsekwencji ich działań po jakimkolwiek „kliknieciu” w sieci. O niskiej świadomości tego faktu świadczą badania przeprowadzone w ramach projektu. Rozmowa była bardzo emocjonująca i konstruktywna. Obecni na sali słuchacze doszli do wniosku, że należy położyć większy nacisk na edukacje medialną w szkole. Moderatorem dyskusji był kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku p. Zbigniew Trysiński, wywiązujący się doskonale z roli gospodarza spotkania.
Poruszone na konferencji zagadnienia z pewnością będą pomocne w codziennej pracy środowiska bibliotekarskiego, szczególnie mając na uwadze błyskawiczne tempo zmian w narzędziach i technologiach informacyjnych.

 


13 maja 2013 r. w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2013 „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” odbyło się spotkanie promocyjne 9 numeru pisma społeczno-kulturalnego „Nad Kamienną”. Wzięli w nim udział przedstawiciele zespołu redakcyjnego w osobach Stanisław Rogala - redaktor naczelny, Krystyna Kozieł, Aneta Pierścińska-Maruszewska oraz osoby związane ze środowiskiem literackim z Ostrowca Św. Po przywitaniu przez p. kierownik filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przybyłych gości i krótkim wstępie na temat historii kwartalnika, głos zabrał p. S. Rogala. Przedstawił on materiał zawarty w najnowszym numerze pisma, omówił poszczególne działy. Wręczył również autorom egzemplarze autorskie kwartalnika. Słuchacze, w przyjacielskiej atmosferze, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zawartych prac. Wywiązała się zażarta dyskusja dotycząca współczesnej poezji i literatury.
Biblioteka w prezencie od Kolegium redakcyjnego otrzymała komplet kwartalnika „Nad Kamienną”, z którego można korzystać w czytelni biblioteki.
Zebrani wyrazili chęć uczestnictwa w tego typu spotkaniach na terenie naszej placówki.

   


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. wraz z MCK, WSBiP, OTN współpracowała podczas projektu „Wielokulturowy Ostrowiec”, który realizowany był przez PG nr 3 . Projekt nastawiony był na naukę tolerancji i uświadamianie młodzieży własnej tożsamości narodowej, pozwolił młodzieży nie tylko poznać specyfikę innych kultur i ich reprezentantów, mieszkańców miasta i regionu, ale także przygotował do pozytywnego dialogu i relacji międzyludzkich. Młodzi ludzie weryfikowali utarte schematy i stereotypy dotyczące Polaków i innych nacji, szczególnie Żydów, Romów i Azjatów. Uczniowie gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św. pod kierunkiem p. Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, Renaty Szmyd i Edyty Wójcickiej przez pięć miesięcy realizowali edukacyjny projekt „Wielokulturowy Ostrowiec”. W dniach od 18 do 23 marca 2013 r. odbyły się konferencja popularnonaukowa, debaty z udziałem młodzieży, projekcje filmów i miejskie dyktando. Cykl przedsięwzięć rozpoczęła poniedziałkowa konferencja pod hasłem „Dialog kultur”. Z wykładem na temat korzeni kulturowych Ostrowca wystąpił p. Wojciech Kotasiak, o mniejszościach narodowych w rejonie Ostrowca na przełomie XIX i XX wieku mówił p.Waldemar Brociek, z kolei historię i kulturę Cygan na świecie oraz w Polsce przybliżył p.Zbigniew Masternak – autor książek i scenariuszy filmowych. Zgromadzeni wysłuchali też prelekcji jednej z koordynatorek projektu – Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, poświęconej stereotypom etnicznym w języku oraz p.Moniki Rosmanowskiej – dyrektor kieleckiego Muzeum Dialogu Kultur.
Pracownicy biblioteki uczestniczyli we wszystkich etapach projektu, którego zwieńczeniem była organizacja Tygodnia Kultury Języka (nie tylko) Polskiego pod hasłem „Ostrowczanie potrafią mówić i pisać poprawnie”. Sobotnie spotkanie w ostrowieckim kinie „Etiuda”, podczas którego uczniowie ostrowieckich gimnazjów wraz z partnerami przedsięwzięcia, dziennikarzami, seniorami i zainteresowanymi ostrowczanami pisali dyktando „Wielokulturowy pejzaż Ostrowca”. Zgromadzeni wysłuchali również wystąpienia dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej „Komunikacja pozawerbalna jako sposób porozumiewania się ludzi” na temat mowy ciała. W trakcie sprawdzania prac uczestnicy obejrzeli film „Boisko bezdomnych” a na zakończenie wręczono nagrody zwycięzcom ortograficznych potyczek.
W kategorii dorosłych mistrzem ortografii została pani Edyta Listkiewicz, II miejsce zajęła pani Justyna Remiasz, III – kierownik ostrowieckiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – pani Barbera Pawelec. Wśród uczniów najlepszą poprawnością językową wykazała się Aleksandra Perczak z PG nr 1.Tytuł wicemistrza ortografii zdobyli ex aequo trzej uczniowie: Piotr Ćwik (PG nr 3), Marika Prucnal (PG nr 2) i Wiktoria Zielińska (PG nr 4). III miejsce wywalczył Hubert Dumania z PG nr 4. Wyróżniono także Gabrielę Ilis (PG nr 4) oraz Aleksandrę Skrzypczyk (PG nr 5).


Motyw powstańców styczniowych w malarstwie (wystawa)
Do powstania styczniowego przystąpiło wielu artystów . Byli to m.in. : Michał Elwiro Andriolii (1873-1893), Aleksander Sochaczewski (1843-1923), Maksymilian Gierymski (1846-1847) oraz Adam Chmielowski (1846-1916). Listę malarzy, którzy zajmowali się w swej twórczości powstaniem, ale nie brali w nim z różnych względów udziału, otwiera Aleksander Lesser (1814-1884) autorPogrzebu pięciu ofiar 1861 r., Manifestacji na rynku Starego Miasta w Warszawie, których był zapewne świadkiem. W malarstwie polskim istnieją dwie odmienne wizje powstania styczniowego: Artura Grottgera i Maksymiliana Gierymskiego. Podstawowa różnica między nimi tkwi w tym, iż  "Grottger nie był uczestnikiem powstania i był patetyczny. Gierymski nim był i był naturalistyczny" (Kazimierz Wyka, Żeromski i Gierymski, „Życie Literackie” nr 5/6. - 1945). Artur Grottger jest twórcą plastycznej wizji powstania styczniowego. A malarz-powstaniec Maksymilian Gierymski, dowiedziawszy się, że można nabyć w Warszawie rysunki artysty, napisał w lutym 1869 r. : "każdy, kto miłuje piękno i prawdę, komu jest drogie jeszcze niekłamane ludzkie uczucie, powinien być posiadaczem tych tak łatwych do nabycia i tanich arcydzieł. Grottger jest największym malarzem Polski, Mickiewicz największym jej poetą – dzieła jednego i drugiego powinny być w ręku każdego jej obywatela" (Maciej Masłowski, Maksymilian Gierymski i jego czasy, Warszawa, 1970). Te i inne zagadnienia zostały omówione podczas prezentacji wystawy, którą przygotowała i omówiła p. J. Polanowska.

  


18 lutego 2013 r. w PBW w Kiecach, Filia w Ostrowcu Św. odbyło się, pierwsze z cyklu zajęć , spotkanie z młodzieżą na temat: Szlakiem miejsc pamięci powstania styczniowego w Ostrowcu Św. Podczas nich uczniowie z PSP nr 5 zapoznali się z przebiegiem walk powstańczych w powiecie ostrowieckim a następnie obejrzeli prezentację multimedialną, która stanowiła ilustrację omawianego tematu. Później odbyła się projekcja filmu edukacyjnego o powstaniu styczniowym. Uczniowie obejrzeli także wystawę: Motyw powstańców styczniowych w malarstwie, która stanowiła oprawę plastyczną prowadzonych zajęć. W kolejnej części lekcji odbyły się ćwiczenia z wykorzystaniem mapy Ostrowca Św. oraz powiatu ostrowieckiego. Uczniowie w poszczególnych grupach z dużym zaangażowaniem wykonywali przydzielone im zadania. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali okolicznościowe pocztówki z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Pocztówka została wydana przez Pocztę Polską oraz MCK w Ostrowcu Św. Po zajęciach w bibliotece, młodzież ze swoim opiekunem udała się pod Pomnik powstańców 1863 r. znajdujący się na cmentarzu w Denkowie. Całość przygotowała i przeprowadziła p. Justyna Polanowska.
Czekamy na kolejne zgłoszenia ze strony nauczycieli. Spotkania odbywać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska.

    


Dnia 22 stycznia minęła 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego, jednego z najtragiczniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Do powstania stanęło w sumie 200 tys. Polaków. W ciągu kilkunastu miesięcy rozgorzało ok. 1229 zbrojnych starć, potyczek i bitew. Najwięcej walk stoczono w Górach Świętokrzyskich, na terenie ówczesnej guberni lubelskiej i w rejonach przygranicznych Galicji i Prus. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
Z okazji ogłoszenia roku 2013 - rokiem powstania styczniowego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. włączyła się w obchody przygotowując wystawę okolicznościową. Uwzględniono w niej przede wszystkim region świętokrzyski, wyróżniając miejsca i nazwiska związane z tym wydarzeniem. Wykorzystując własne materiały zwrócono uwagę na miejsca pamięci powstania znajdujące się na terenie miasta Ostrowca Św. Informacje te będą przydatne podczas organizowanych lekcji dla młodzieży.
Małgorzata Szurek

  


Dnia 25 X 2012 roku panie z Filii w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyły w największym wydarzeniu branży wydawniczo-księgarskiej w Polsce - 16. Targach Książki w Krakowie. Oficjalne otwarcie tegorocznych Targów poprzedził występ zespołu Trebunie Tutki, po nim został wykonany Hejnał Mariacki. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Zakopanego Janusz Majcher. Przy tej okazji, po raz drugi w historii, zostały ogłoszone nazwiska tegorocznych Ambasadorów Targów Książki, przyznawane osobom, które promują czytelnictwo i ideę Targów Książki, zostali nimi: ojciec Leon Knabit, Grzegorz Boguta, prof. Franciszek Ziejka. Natomiast internauci wybrali Agnieszkę Lingas-Łoniewską.
Tegoroczna oferta wydawnicza została podzielona na Salony, m.in.: Salon Wydawców Akademickich, Salon Wydawców Katolickich, Salon Nowych Mediów i Salon Małych Ojczyzn, w którym prezentowany był dorobek literacki Podhala oraz wyjątkowość południowego regionu Polski. W ramach Salonu Nowych Mediów autorzy, wydawcy i dystrybutorzy prezentowali e-booki, audiobooki, czytniki tekstu, tablety. Można było tu podjąć dyskusje o książkach i ich wydaniu w erze cyfrowej.
Targi to okazja nie tylko do przyjrzenia się szerokiej ofercie wydawniczej, to także możliwość spotkań z „ludźmi książki” – autorami, ilustratorami, przedstawicielami instytucji programowo związanych z książką.
Targom towarzyszyło wiele spotkań na stoiskach i w czterech salach seminaryjnych. Panie wzięły udział w spotkaniach: „Czytanie jest w modzie, czyli jak promować czytelnictwo. Dyskusja połączona z przedstawieniem najciekawszych pomysłów na promocję czytelnictwa w Polsce”, „Przyszłość ISBN. Dyskusja z udziałem wydawców”, „Podręczniki na tablecie - wnioski i doświadczenia z pracy w sześciu polskich szkołach. Spotkanie dedykowane nauczycielom, uczniom i wydawcom”, Czytam to - plebiscyt na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży, Cyfrowa kawiarnia eBook-Cafe, „Nowe technologie, nowe możliwości. Prezentacja z udziałem wydawców”. Udział w Targach Książki pozwolił uczestniczkom na wzbogacenie doświadczenia zawodowego. Obecność pań wpisała się w hasło tegorocznych Targów „Istnieję po to, żeby czytać”, z którym identyfikowało się także 34 tysiące osób.

     


Dnia 2 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Hasło tegorocznej edycji „Tajemnice codzienności” miało zwrócić uwagę na dziedzictwo niematerialne, „które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, będącą dla każdego człowieka podstawą do określenia własnej tożsamości. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół”. Dzięki nim można odkrywać nieznane, przywołać zapomniane.
Taki był cel spotkania, którego gość specjalny - zespół Stocaneczka z gminy Ćmielów poprzez swój ponad godzinny występ słowno-muzyczny przybliżył zebranym dawne zwyczaje dnia codziennego i świątecznego.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim z opiekunami: Haliną Foremniak, Ewą Górą, Iloną Marzec.
Zebranych w imieniu organizatorów powitała i wygłosiła słowo wprowadzające Monika Górczyńska.
Zespół podzielił swój występ według pór roku na cztery części, począwszy od wiosny, a kończąc na zimie i tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem.
Dzięki zespołowi można było zapoznać się z tradycyjnymi zwyczajami mieszkańców wsi, związanymi z codzienną pracą i towarzyszącymi jej przyśpiewkami . Członkowie zespołu zaprezentowali także piękne tradycyjne stroje ludowe jakie przeznaczone były niegdyś dla panien, mężatek i mężczyzn.
Występ zespołu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, wywołał wręcz aplauz. Podczas bisu, zespół opowiedział jeszcze o tradycjach związanych z Nocą Świętojańską i wykonał pieśni ze swojego repertuaru. Młodzież włączyła się chętnie do wspólnej zabawy.
Na zakończenie podziękowania zespołowi złożyły w imieniu organizatorów - Monika Górczyńska, zaś widowni - Ilona Marzec, podkreślając rolę więzi międzypokoleniowej, dzięki której możliwe jest przekazywanie dziedzictwa z pokolenia na pokolenie.
Spotkaniu towarzyszyła oprawa estetyczna nawiązująca do tematyki, przygotowana przez Barbarę Pawelec.

    


Z okazji trwającego Roku Korczakowskiego dnia 31 maja 2012 r. w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. miała miejsce konferencja naukowa pt. „Dzieci to przyszli ludzie - godność dziecka w pedagogice korczakowskiej”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Starosta Powiatu Ostrowieckiego. Celem konferencji było podkreślenie godności dziecka jako ważnego aspektu w jego rozwoju, zaakcentowanie praw dziecka oraz zaznaczenie miejsca dziecka we współczesnym społeczeństwie. Organizatorzy konferencji –WSBiP, Zespół Szkół Specjalnych ,Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych „Źródło” oraz współorganizator Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. , zaprosili do udziału znakomitych gości. Sędzia Anna Maria Wesołowska wygłosiła dwa wykłady. Pierwszy skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pani Sędzia przedstawiła w nim zagrożenia w postępowaniu młodzieży oraz konsekwencje prawne wynikające z takich zachowań. Podczas drugiego wykładu uczestnicy konferencji – nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, rodzice mieli możliwość dyskusji na temat postępowania dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną. Sędzia Anna Maria Wesołowska znalazła również czas na wysłuchanie problemów młodzieży, rozdawanie autografów, wspólne zdjęcia . Równie ciekawe były wystąpienia prof. Barbary Kałdon mówiącej o dzieciach ulicy, dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, która zajęła się problemem relacji matka-dziecko utrwalonych w języku, mgr Bożeny Kargul, dr Edyty Wolter ,która skupiła się na dziecku jako podmiocie w procesie wychowania w koncepcji Janusza Korczaka. Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście : kurator świętokrzyski Małgorzata Muzoł, wiceprezydent Ostrowca Św. Paweł Górniak , wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Grzegorz Cuper . Konferencja była doskonałym polem wymiany doświadczeń pomiędzy pedagogami, nauczycielami i rodzicami, wskazała praktyczne rozwiązania w pracy z dzieckiem i promowała działania dydaktyczno-wychowawcze.
Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji traktujących o prawach dziecka oraz książek związanych z postacią patrona konferencji – Janusza Korczaka, którą przygotowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. oraz wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. W przerwie uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z bogatą ofertą wydawnictw edukacyjnych takich jak Nowa Era, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Nowa Szkoła.

 


W PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. przygotowana została wystawa z okazji 85. rocznicy oficjalnego uznania Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski pt. Od pieśni do hymnu. Na wystawie można zobaczyć m.in. faksymilie rękopisu Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz ilustracje Juliusza Kossaka do jubileuszowego wydania albumowego Pieśni Legionów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz portret Józefa Wybickiego. Zachowanie kolorystyki barw narodowych biało-czerwonych przyciąga wzrok i zachęca do obejrzenia wystawy.

 


PBW w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego włączyła się w obchody Roku Jana Rybkowskiego (oficjalnie ogłoszonego na sesji Rady Miasta w Ostrowcu Św. 31 stycznia 2012 r.). Jan Rybkowski należy bez wątpienia do najwybitniejszych osobistości polskiej kinematografii. Był reżyserem, scenarzystą i scenografem, twórcą m.in. takich filmów jak: Kariera Nikodema Dyzmy, Rodzina Połanieckich, Chłopi, Granica. W jego utworach grali najwięksi polscy aktorzy: Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Anna Nehrebecka, Beata Tyszkiewicz. Mało kto jednak pamięta, że Jan Rybkowski pochodził z Ostrowca Św. i często akcję swoich filmów łączył z Ostrowcem bądź jego okolicami. W 2012 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Rybkowskiego, co stanowi doskonałą okazję do przypomnienia sylwetki tego znanego polskiego reżysera. PBW w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. przygotowała w CKU wystawę poświeconą sylwetce wielkiego reżysera. Wystawa towarzyszyła spotkaniu „Pierwsze dni” czyli pierwsze niezwykłe dni i (nie)zwyczajni ludzie, które odbyło się 3 marca 2012 r. w CKU. Wystawa doskonale uzupełniała się z projekcją fragmentów filmu Jana Rybkowkiego. Materiały prezentowane na wystawie dotyczyły m.in. filmu Pierwsze dni, którego akcja rozgrywa się w Ostrowcu Św., którego premiera odbyła się dokładnie 60 lat temu w naszym mieście To już kolejna forma współpracy Biblioteki z CKU, którą przygotowała Justyna Polanowska.

 


Dnia 14 grudnia 2011 r. z okazji Bożego Narodzenia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. włączyła się w obchody I Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt. "Boże Narodzenie w literaturze, piosence i sztukach plastycznych".
Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej oraz prezentacja i popularyzacja twórczości o tej tematyce. Uczniowie prezentowali wybrane przez siebie utwory, dostępne również w PBW Kielce Filia w Ostrowcu. Do finału przystąpiły cztery szkoły gimnazjalne z powiatu ostrowieckiego. Uczestnicy konkurowali ze sobą w trzech etapach. Zgodnie z regulaminem konkursu, jury wyłoniło zwycięską szkołę, której uczniowie zdobyli indywidualnie - w trzech kategoriach konkursowych - największą ilośc punktowanych miejsc. Przewodnicząca jury - p. Małgorzata Szurek ogłosiła, że dyplom uznania i puchar Laureata I Międzyszkolnego Konkursu przyznano Gimnazjum w Kunowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe - książki, kosmetyki oraz słodycze.
Konkurs przebiegał w miłej, świątecznej atmosferze, do której przyczyniła się oprawa plastyczna nawiązująca do najbardziej rodzinnych i łączących wszystkich ludzi świąt Bożego Narodzenia.
Małgorzata Szurek

    


W ramach Roku Miłosza PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. organizowała różne formy edukacyjne poświecone twórczości tego poety. Na zakończenie Roku Miłosza w naszej bibliotece odbyły się 21 grudnia 2011 r. zajęcia dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie. Uczniowie zapoznali się z biografią i twórczością Czesława Miłosza. Podczas zajęć wykorzystano techniki prezentacji multimedialnej, uczniowie mogli m.in. usłyszeć co znaczyło dla Czesława Miłosza być poetą. Odbyła się również projekcja filmu Polscy Nobliści w reżyserii znanego dokumentalisty, reżysera Krzysztofa Szmagiera . Film ten był ostatnim etapem w jego twórczości. Zmarł 17 grudnia 2011 r. Film Polscy Nobliści w znakomity sposób przybliżył uczniom biografię Czesława Miłosza. Spotkanie z młodzieżą było okazją do oddania hołdu znakomitemu, polskiemu twórcy i pokazanie młodzieży ,czym jest poezja i wrażliwość poety. Zajęcia przygotowała Justyna Polanowska

 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność wśród młodzieży ZS nr 4 w Ostrowcu Św. Dnia 29 listopada 2011 r. odbyła się uroczystość poświęcona poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pt. "Żołnierz, poeta, czasu kurz." Montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem pań z biblioteki szkolnej we współpracy z p. Małgorzatą Szurek z Biblioteki Pedagogicznej. Wystawa książek oraz materiały służące do oprawy plastycznej, pochodziły ze zbiorów PBW w Kielcach Filii w Ostrowcu Św. i posłużyły także do wyboru repertuaru.
Celem spotkania była refleksja nad tragicznym losem "Pokolenia Kolumbów", oraz zachęcenie młodzieży do obcowania z poezją. Pomoc i uczestnictwo w organizacji tego typu uroczystości, służy pokazywaniu biblioteki w środowisku i jej promocji.
Małgorzata Szurek

   


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. włączyła się w akcję Sprzątania Świata, której ideą jest praktyczna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju - promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
W ramach tego święta, dnia 20 X 2011 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla szkół średnich, zorganizowany przez Małgorzatę Szurek we współpracy z ZS nr 4 w Ostrowcu Św. Aby przygotować się do współzawodnictwa, uczniowie dostali zestawienie bibliograficzne dotyczące ekologii, sporządzone na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Św. Część pozycji dostępnych do wypożyczenia przekazano nauczycielom, odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży. W związku z wydarzeniem dało się zauważyć zwiększoną frekwencję uczniów, wykorzystujących zbiory z dziedziny ekologii.
Zwycięska drużyna otrzymała nagrody książkowe, których fundatorem była Biblioteka Pedagogiczna w Ostrowcu Św. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki, pozyskane przez organizatorkę konkursu z Nadleśnictwa Ostrowiec.
Konkurs był jednocześnie promocją Biblioteki w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych z Ostrowca, otwartej na bieżące potrzeby czytelników.
Małgorzata Szurek

    


W związku z kończącym się rokiem Czesława Miłosza PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. zorganizowała kolejną formę edukacyjną poświęconą twórczości tego poety. Tym razem w niedzielny poranek 20 listopada w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. odbyło się Śniadanie z Noblistą – program artystyczny poświęcony docenionemu na świecie Polakowi. Słuchacze poszczególnych semestrów z CKU zapoznali się z ciekawą i wyjątkową biografią artysty i jego tekstami w postaci poezji śpiewanej. Słuchacze recytowali także wybrane utwory Czesława Miłosza. Biografię poety przybliżył słuchaczom film Polscy Nobliści. Wykorzystano również techniki prezentacji multimedialnej dzięki której uczestnicy spotkania mogli usłyszeć nagrania wypowiedzi poety. Spotkanie zostało zorganizowane w ścisłej współpracy z nauczycielką języka polskiego p. Małgorzatą Pękalską z CKU i p. Justyną Polanowską z PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św.

  


19 listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. odbyły się zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla słuchaczek zawodu opiekunka dziecięca z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. Podczas zajęć słuchaczki zapoznały się z warsztatem informacyjno-bibliograficznym biblioteki. Następnie odbyły się ćwiczenia w obrębie działów: Psychologia, Wychowanie, Medycyna ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kierunkiem słuchaczek m.in. Psychologia dziecka, Wychowanie dziecka, Opieka nad dzieckiem. Szeroki księgozbiór biblioteki będzie przydatny dla słuchaczek podczas kształcenia oraz w wykonywaniu przyszłego zawodu. Zajęcia przeprowadziła Justyna Polanowska.

 


1.07.2011 z okazji Roku Miłosza odbyły się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Filia w Ostrowcu Św. wakacyjne zajęcia z uczniami z PSP z Sarnówka. Podczas zajęć uczniowie mogli usłyszeć nagrania wypowiedzi poety oraz zapoznać się z sylwetką noblisty poprzez prezentację  multimedialną. Uczniowie poznali wiersze poety, w których obecny jest motyw książki m.in. O książce Ale książki. Następnie odbyły się zajęcia plastyczne nawiązujące do twórczości Czesława Miłosza, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki.
Zajęcia  przeprowadziła   Justyna Polanowska.

  


21 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii w Ostrowcu Św. Obecni byli zaproszeni goście m.in. p. Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji,  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; p. Małgorzata Kowalińska Zastępca Dyrektora Departamentu; p. Jarosław Górczyński Wiceprezydent Ostrowca Św.; p. Jarosław Rusiecki Poseł na Sejm RP; p. Lech Janiszewski Radny Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego i wielu innych znakomitych gości, których powitała  p. Urszula Salwa Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. >>>>


Dnia 9 czerwca 2011 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. we współpracy z ZS nr 4, zorganizowała happening z okazji Ogólnopolskiego Dnia Wolnych Książek.
Celem tego święta jest organizowanie akcji rozpowszechniających czytelnictwo i książki oraz propagowanie idei bookcrossingu. Bookcrossing polega na pozostawieniu książki na specjalnych półkach lub w przypadkowych miejscach po to, aby znalazca mógł ją przeczytać i przekazać dalej. Jest to uwalnianie książek. Ta niekonwencjonalna forma popularyzacji czytelnictwa wzbudza coraz większe zainteresowanie.
Dzięki bookcrossingowi można dzielić się książkami, a nawet śledzić ich wędrówkę. Każde uwolnienie oraz znalezienie książki może być zarejestrowane na stronie internetowej. W ten sposób użytkownik dowiaduje się jaką drogę przebyła jego książka oraz co sądzą o niej poprzedni czytelnicy.
Pod opieką inicjatorki akcji p. Małgorzaty Szurek i nauczycielki z ZS nr 4 w Ostrowcu Św. grupa uczniów przeszła ulicami miasta, niosąc transparenty promujące czytelnictwo. Podczas marszu młodzież rozdawała mieszkańcom ulotki dotyczące nowości wydawniczych znajdujących się w bibliotece. W ramach tego święta Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św., za pośrednictwem młodzieży, przekazała w darze książki metodyczne z Wydawnictwa Mac nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Św.
Hasło tegorocznego święta: „Uwolnij książki” – mogło być adresowane do każdego kto kiedykolwiek czytał, czyta lub będzie czytał książki.
Happening wzbudzał duże zainteresowanie wśród przechodniów, a wielu z nich wyraziło chęć korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

  


W  czerwcu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w  Kielcach Filia w Ostrowcu Św. odbył się cykl zajęć na temat Prezydencja Polski w Radzie UE. Zajęcia zostały przeprowadzone wśród uczniów z PSP nr 5 w Ostrowcu Św.  Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, która przybliżyła im zagadnienia Prezydencji.  Następnie miały miejsce zabawy o tematyce  europejskiej poprzez zabawę: krzyżówka-łamigówka, szalona trójka, labirynt literek, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Na zakończenie odbyło się losowanie upominków ufundowanych  przez RCIE w Kielcach, które pozyskała prowadząca zajęcia Justyna Polanowska. Cykl  zajęć został przeprowadzony w związku z ważnym wydarzeniem, gdyż 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

  


Maj jest miesiącem Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. Przy tej okazji 19 maja 2011 r. do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. na zaproszenie p. Małgorzaty Szurek przybyła młodzież z ZS nr 4 wraz z nauczycielkami.
Odbyły się warsztaty mające na celu upowszechnienie czytelnictwa oraz popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych. Prowadzące zajęcia bibliotekarki starały się przygotować młodzież do samodzielnego korzystania z księgozbioru między innymi poprzez bazy on-line różnych bibliotek np.  Biblioteki Narodowej. Będzie to szczególnie przydatne przy poszukiwaniu źródeł do prezentacji maturalnej.
Warsztaty prowadziły p. Małgorzata Szurek i p. Dorota Kula.

 


Po raz kolejny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową w Wólce Bałtowskiej. To już kolejny rok, gdy w maju udało się w ciekawy sposób połączyć Tydzień Bibliotek z Dniem Europy. Tym razem uczniowie na początek wysłuchali bajki relaksacyjnej autorstwa  Marii Molickiej, a następnie usłyszeli Bajkę o Unii Europejskiej. Po wysłuchaniu bajek odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których każdy z uczestników wykonał swoją książeczkę o UE. W nawiązaniu do majowego konkursu „Kraje Unii Europejskiej”, który wpisał się w tradycję szkoły, uczniowie poprzez zabawę zapoznali się z zagadnieniem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Edukacja europejska poprzez zabawę ( m.in. kolorowe literki, krzyżówki – łamigłówki, detektywa literek) została przyjęta przez uczniów z dużym zainteresowaniem. Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Justynę Polanowską wśród uczniów klas I-III oraz w grupie zerówki pod opieką p. Edyty Obcowskiej. Na zakończenie odbyło się losowanie upominków ufundowanych przez RCIE w Kielcach, pozyskanych przez prowadzącą – p. Justynę Polanowską. Pretekstem do zorganizowania tego typu zajęć jest ważne wydarzenie jakim jest objecie Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przez Polskę. . Biblioteka Pedagogiczna w Ostrowcu aktywnie włączyła się w promocję UE na naszym terenie. Tematyka ta będzie kontynuowana  w czasie cyklu lekcji przeprowadzonych przez p. Justynę Polanowską na które serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. 
Termin zajęć można uzgodnić po nr tel. 41 2627031

 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim włączyła się po raz kolejny w akcję SBP - VIII edycję TYGODNIA BIBLIOTEK, której celem jest popularyzacja książki i czytelnictwa, organizując 11 maja 2011 roku „dzień otwarty”.
Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” zachęca do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez sprecyzowanego powodu.
Nieistotne jest to, czy księgozbiór zawiera poważne prace naukowe, wydawnictwa popularnonaukowe czy beletrystykę – ważne natomiast, że zawsze służy swym Czytelnikom dostarczając wiedzy, pobudzając wyobraźnię lub towarzysząc w różnych sytuacjach.
To starała się uświadomić młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 („Ekonomik”) w Ostrowcu Św. podczas spotkania – Monika Górczyńska. Uczniowie poznali historię książki i biblioteki jako instytucji oraz bardzo chętnie brali udział w konkursie z nagrodami poświęconemu tej tematyce.
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja wybranych wydawnictw zwartych, ciągłych i materiałów multimedialnych oraz przygotowana przez Małgorzatę Szurek wystawa okolicznościowa pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę ”
Monika Górczyńska

 


23 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce organizowane są różnego rodzaju imprezy: wystawy, konkursy, spotkania autorskie.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św., również włączyła się w obchody tego ważnego dla bibliotek dnia. Małgorzata Szurek zorganizowała warsztaty dla uczniów ZS nr 4, mające na celu promocję czytelnictwa  i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Poprzez prezentację multimedialną młodzież miała okazję do uświadomienia sobie jak powstaje książka i jaką drogę przeszła od czasów najdawniejszych , aż do współczesności. Uczniowie zostali zapoznani z adresami i ofertą bibliotek cyfrowych. Mieli również możliwość obejrzenia i dotknięcia różnych typów książek: tradycyjnych, starodruków, audiobooków oraz książek pisanych alfabetem Braille`a – co ich szczególnie zainteresowało. Podczas spotkania młodzież zapoznała się ze słownictwem związanym z opisem bibliograficznym i edytorstwem. Tym mini-warsztatom towarzyszyły wesołe zagadki i przysłowia o pisarzach i książce. Nauczyciele i uczniowie wyrazili chęć dalszej współpracy.


Z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu 16 IV 2011 r. w Ostrowcu Św., z inicjatywy Sekcji Osób z Autyzmem, we współpracy z WSBiP w Ostrowcu, zostało zorganizowane sympozjum naukowe: "Autyzm - jak rozpoznać, jak zrozumieć, jak pomóc?"
Do udziału w sympozjum zaproszono rodziców dzieci dotkniętych autyzmem, lekarzy, pielęgniarki, pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, pracowników instytucji pomocowych, oraz przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, w sumie 160 osób. Wykłady poprowadzili specjaliści psychiatrzy z Warszawy.
Do stworzenia odpowiedniej oprawy konferencji włączyły się pracownice Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św.
Małgorzata Szurek zorganizowała obszerną wystawę ze zbiorów biblioteki na temat autyzmu, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Justyna Polanowska natomiast sporządziła zestawienie bibliograficzne nt. "Autyzm i zespół Aspergera" które było rozdawane uczestnikom sympozjum.
W celu promocji naszej placówki, osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały przygotowane wcześniej wizytówki z nowym adresem siedziby Filii, oraz adresem internetowym.
W ten sposób po raz kolejny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. dała się poznać  jako instytucja służąca środowisku oświatowemu w naszym mieście.

  


Tradycyjnie już w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie dla młodzieży szkół średnich pod hasłem „Wspomnienie o Janie Pawle II” w dniu14 kwietnia 2011 r.
W tym roku mija szósta rocznica śmierci Papieża Polaka, a ponadto obecny papież Benedykt XVI włączy 1 maja br. Jana Pawła Wielkiego w poczet błogosławionych. Tym samym inicjator i pomysłodawca Światowych Dni Młodzieży – Jan Paweł II stanie się ich patronem.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyła młodzież z II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św.
Spotkanie zostało poprowadzone przez autorkę – Monikę Górczyńską w taki sposób, aby przypomnieć zebranym Rodaka, który był wielkim przyjacielem młodzieży.
Uczestnicy obejrzeli prezentację poświęconą zmarłemu Papieżowi, a w niej m.in. film dokumentalny przedstawiający spotkanie z młodzieżą pod słynnym „oknem papieskim” w Krakowie, „obrazki” z życia Jana Pawła II wraz z cytatami z jego przemówień do młodych ludzi, wzięli udział w konkursie z nagrodami. Poznali takżemetodą booktalkingu wybrane pozycje książkowe, których autorem jest Karol Wojtyła i Jan Paweł II oraz literaturę przedmiotu poświęconą wybitnemu Polakowi.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa pięknych wydawnictw albumowych i nie tylko, pochodzących z prywatnych zbiorów p. Doroty Kuli przygotowującej wystawę.
Przedsięwzięcie to pozwoliło przypomnieć zebranym postać Jana Pawła Wielkiego, dla którego sprawy i problemy młodzieży zawsze znajdowały się w centrum uwagi pontyfikatu. Uczestnicy mogli także poznać na nowo bibliotekę po zmianie lokalizacji.

  

 


 

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. tradycją stały się już coroczne spotkania z młodzieżą w ramach „Dnia Wagarowicza”, które odbywają się pod hasłem „Wagary z książką”.
W tym roku zajęcia odbyły się 21 marca br. a chęć udziału w nich zgłosili uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Św., którzy przybyli do Biblioteki pod opieką pań: Jolanty Karolewskiej i Urszuli Jurkowskiej.
Dla gimnazjalistów, którzy odwiedzali już Bibliotekę w poprzednim miejscu, była to okazja by  zobaczyć, gdzie teraz biblioteka się znajduje, przyjrzeć się jej „od zaplecza”. Nowy lokal wywarł na uczniach miłe wrażenie.
Uczniów „powitała” piosenka „Wiosna” w wykonaniu grupy Skaldowie. 
Następnie były rozmowy o wiośnie, wagarach i przysłowiach wiosennych. Młodzież obejrzała krótki film poświecony grom matematycznym i jednemu z twórców teorii gier – Johnowi Nash. W dostępnych źródłach informacji bezpośredniej uczestnicy znajdowali informacje na temat noblisty. Uczniowie w praktyce z powodzeniem próbowali wykorzystać wskazówki zawarte w filmie – podejmując rywalizację w grach: Hex i Nim. Wzięli także udział w quizie przygotowanym na tę okazję.
Za poprawne rozwiązania wręczone zostały nagrody pozyskane przez organizatorkę imprezy.
Uczniowie jak zawsze, bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i równie chętnie brali udział w zabawach.
Całość przygotowała i poprowadziła pomysłodawczyni tych spotkań – p. Monika Górczyńska.
Monika Górczyńska

 

  


 

17.03.2011 r. w ramach Tygodnia Kultury Języka, odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Mistrz Ortografii 2011 organizowanego rokrocznie przez nauczycielki języka polskiego z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – panie Alinę Bek i Edytę Wójcicką. W tym roku ponownie miał on miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Eliminacje międzyszkolne rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10.00.
Do finału przystąpiło 26 laureatów etapu szkolnego - uczniów ze wszystkich ostrowieckich gimnazjów. Uczestnicy zmagali się z tekstem pt. „Znaszli ten kraj”.
W oczekiwaniu na wyniki konkursu uwagę młodzieży zajęła p. Monika Górczyńska. Mając na uwadze hasło przyświecające tegorocznemu Tygodniowi Kultury Języka – „Język i kultura – przeżywajmy poezję” -  przybliżyła uczniom sylwetki polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla: Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej oraz przeprowadziła konkurs z nagrodami.
Komisja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, której skład stanowili nauczyciele języka polskiego: Alina Bek, Jolanta Karolewska, Renata Krycia, Monika Popek, Wanda Szłapska, Wójcicka Edyta przyznała:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 2011 Kamie Jaworskiej z PG nr 3.
II miejsce zajął Błażej Baran z PG nr 5 zaś III miejsce przypadło Katarzynie Jamróz z PG nr 1.
Spotkaniu towarzyszyła oprawa plastyczna m.in. kolorowe hasła i wystawa przygotowana przez p. Małgorzatę Szurek.
Dla uczestników przygotowany został słodki poczęstunek.
Nauczyciele wyrazili zadowolenie z organizacji czasu młodzieży podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego.
Zdaniem obecnych impreza przebiegła w przyjaznej atmosferze a nauczyciele zadeklarowali chęć dalszej współpracy.
Monika Górczyńska

    


Europejskie Dni Dziedzictwa 
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne hasło „Od pomysłu do przemysłu” zwraca uwagę na obiekty przemysłowe, fabryki, warsztaty rzemieślnicze oraz wszelkie inne zabytki techniki, które odeszły w zapomnienie. Podczas spotkania, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowcu Św. , poznała historię byłej fabryki tektury założonej przez dziadka Witolda Gombrowicza. Przez długie lata rodzina Gombrowiczów, związana była z naszym regionem. Uczniowie w trakcie prezentacji multimedialnej zobaczyli jak wcześniej wyglądała produkcja tektury i do czego była wykorzystywana. Celem spotkania było ukazanie wartości zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie prowadziła p. Justyna Polanowska.


Dnia 22.04.2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie pod hasłem „Wspomnienie o Janie Pawle II”. Spotkania takie są organizowane każdego roku z okazji kolejnych rocznic śmierci Papieża Polaka. Ich uczestnikami jest młodzież szkół średnich-tym razem z Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św.
Spotkania w Bibliotece Pedagogicznej składają się projekcji filmu dokumentalnego, przeprowadzenia konkursu związanego z postacią Papieża, obejrzenia również prezentacji multimedialnej, przypominającej młodym ludziom postać Rodaka. Całości dopełnia wystawa pięknych wydawnictw albumowych i nie tylko, pochodzących z prywatnych zbiorów p. Doroty Kuli przygotowującej wystawę.
Sprawy i problemy młodzieży zawsze znajdowały się w centrum uwagi pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego. Jego słowa skierowane do młodzieży : „Jesteście przyszłością świata, jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją”, stale towarzyszyły jego pracy, pielgrzymkom i posługiwaniu jako Piotrowi naszych czasów. Istotnym wydaje się, by to przesłanie jak najdłużej było obecne w naszych sercach.
Pomysłodawczynią i autorką spotkań jest p. Monika Górczyńska.

 


W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. tradycją stały się już coroczne spotkania z młodzieżą w ramach „Dnia Wagarowicza”, które odbywają się pod hasłem „Wagary z książką”.
W tym roku zajęcia odbyły się 23 marca br. i miały charakter zorganizowany.
Uczestniczyli w nich uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Św., którzy przybyli do Biblioteki pod opieką p .Urszuli Jurkowskiej – nauczycielki chemii.
Dla gimnazjalistów była to okazja by poznać placówkę: zobaczyć, gdzie się znajduje, dowiedzieć się jak można korzystać z jej zbiorów, przyjrzeć się jej „od zaplecza”.
Na wstępie uczniowie wzięli udział w krótkim konkursie wiosennym. Następnie przedstawiona im została prezentacja multimedialna Biblioteki uzupełniona komentarzem prowadzącej. W dalszej części spotkania, gimnazjaliści obejrzeli krótki film o Marii Skłodowskiej-Curie a następnie wzięli udział w konkursie związanym z jej osobą.
Chętni zgłaszali chęć odpowiedzi na pytanie poprzez podniesienie ręki. Dla uczniów został przygotowany jeszcze jeden konkurs związany z książką i biblioteką. Zadaniem pięciu uczestników było odpowiedzieć na trzy wylosowane przez siebie pytania. Za udział w konkursach wręczone zostały nagrody pozyskane przez organizatorkę imprezy.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i równie chętnie brali udział w konkursach. Chociaż „Wagary z książką” rozpoczęły się o godz. 8.00 młodzież wprowadziła do Biblioteki, dużo ożywienia, radości i śmiechu.
Całość przygotowała i poprowadziła pomysłodawczyni tych spotkań – p.Monika Górczyńska.

Monika Górczyńska

   


18 marca 2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. (staraniem p. Moniki Górczyńskiej) odbyło się spotkanie podsumowujące XVIII Tydzień Kultury Języka w ostrowieckich szkołach. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów z Ostrowca Św.
Zebranych powitała, w imieniu gospodarzy, pani Monika Górczyńska. Następnie głos zabrała pani Edyta Wójcicka – metodyk, nauczycielka języka polskiego. Obie panie podkreśliły jak istotne jest dbanie na co dzień o kulturę języka, ponieważ cytując słowa Tadeusza Boya-Żeleńskiego „jaki język – taki naród”.
Następnie uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu „Język a kultura”, specjalnie na tę okazję zaproszonego gościa - pani prof. Doroty Połowniak-Wawrzonek – pracownika naukowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Potem pani Edyta Wójcicka przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej działania związane z Tygodniem Kultury Języka w poszczególnych placówkach.
Była to okazja, by zaprosić nauczycieli do korzystania z oferty Biblioteki Pedagogicznej, czemu miała służyć prezentacja multimedialna. Nauczyciele mogli zapoznać się także z wystawą „Język elementem kultury” przygotowaną przez panie: Dorotę Kulę i Małgorzatę Szurek. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera a obecni zadeklarowali chęć stałej współpracy.

Monika Górczyńska

   


11 marca 2010 r., w ramach Tygodnia Kultury Języka, odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Mistrz Ortografii 2010 organizowanego rokrocznie przez nauczycielki języka polskiego z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – panie Alinę Bek i Edytę Wójcicką. W tym roku miał on miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim z inicjatywy p. Moniki Górczyńskiej - pracownika biblioteki.
Eliminacje międzyszkolne rozpoczęły się punktualnie o godzinie 9.00.
Do finału przystąpiło 23 laureatów etapu szkolnego - uczniów ze wszystkich ostrowieckich gimnazjów. Uczestnicy zmagali się z tekstem pt. Herkulesi w fitness klubie.
W oczekiwaniu na wyniki konkursu, obecni obejrzeli występ teatru szkolnego „Maska” z PG 3, przygotowany pod kierunkiem p. Aliny Bek.
W pozostałym czasie uwagę młodzieży zajęła p. Monika Górczyńska, wyświetlając film o polskich laureatkach Nagrody Nobla oraz przeprowadzając na jego podstawie konkurs z nagrodami.
Komisja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, której skład stanowili nauczyciele języka polskiego:
Bek Alina, Karolewska Jolanta, Krycia Renata, Młodawska Ewa, Popek Monika, Wójcicka Edyta przyznała:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 2010 Szymonowi Kochanowiczowi z PG 1
II miejsce Aleksandrze Łaniszewskiej z PG 2
III miejsce Ewelinie Włodarczyk z PG 4
oraz dwa wyróżnienia dla: Kamy Jaworskiej z PG 3, Agnieszki Jasieńskiej z PG 4.
Laureatom nagrody wręczali: wiceprezydent miasta pan Piotr Kopański oraz pani dyrektor PG 3 – Grażyna Ukleja.
Spotkaniu towarzyszyła atrakcyjna oprawa plastyczna m.in. kolorowe hasła i wystawa przygotowana przez panie – Dorotę Kulę i Małgorzatę Szurek.
Dla uczestników przygotowany został słodki poczęstunek.
Zdaniem obecnych impreza przebiegła w przyjaznej atmosferze a nauczyciele wyrazili chęć dalszej współpracy.

Monika Górczyńska

 

 

     


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim włączyła się w akcję SBP - VI edycję TYGODNIA BIBLIOTEK, której celem jest popularyzacja książki i czytelnictwa organizując 14 maja 2009 roku „dzień otwarty”.
Skorzystali z niego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przybywali w grupach zorganizowanych. Była to okazja by zaprezentować Filię, pokazać potencjalnym czytelnikom możliwości jakimi aktualnie dysponuje Biblioteka.
W ramach spotkań uczniowie poza prezentacją placówki obejrzeli film przygotowujący ich do przyszłej autoprezentacji w różnych sytuacjach życiowych.
Przedsięwzięciu towarzyszyła ekspozycja wybranych materiałów multimedialnych oraz ciekawa wystawa pod hasłem „Tydzień Bibliotek 2009 – Biblioteka to plus” przygotowana przez Małgorzatę Szurek
Całość przygotowała i prowadziła Monika Górczyńska.
Taka promocja czytelnictwa podobała się uczniom a prezentowane treści wzbudziły ich zainteresowanie.

 


W ramach Tygodnia Bibliotek 2009 pod hasłem „Biblioteka to plus” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawowa w Wólce Bałtowskiej. 12 maja odbył się w SP w Wólce Bałtowskiej II Gminny Konkurs „ Kraje Unii Europejskiej : Europa pełna baśni”. Uczniowie w kategorii klas I-III prezentowali fragmenty wybranych utworów literatury dziecięcej pisarzy europejskich. Patronat nad imprezą objęli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św., Urząd Gminy w Bałtowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. Celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej pisarzy europejskich oraz zachęcenie do czytelnictwa. Podczas konkursu można było usłyszeć m.in. fragmenty Czerwonego Kapturka, Kubusia Puchatka, Kwiatu Paproci. Wygrał Kacper Jabłoński ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Jury oceniało dobór repertuaru, dostosowanie tekstu do wieku i możliwości ucznia, interpretacje tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Przewodniczącą jury była J.Polanowska prac. PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. Konkurs przygotowała nauczycielka ze SP w Wólce Bałtowskiej p. Edyta Obcowska.
14 maja w ramach Tygodnia Bibliotek 2009 odbyły się warsztaty plastyczne na temat technik czerpania papieru w SP w Wólce Bałtowskiej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Justynę Polanowską prac. PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Św. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z domowym sposobem robienia papieru czerpanego. Uczniowie podczas zajęć mieli możliwość czerpania papieru a następnie wykonali na papierze czerpanym plakat z okazji Tygodnia Bibliotek. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się również z historią pisma i książki. Uczestnicy warsztatów wykazywali duże zainteresowanie podczas wykonywania przydzielonych im zadań.