Filia w Pińczowie

2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki - wystawa

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci. W maju w holu Biblioteki w związku z tym została przygotowana wystawa  pt. Rok Tadeusza Kościuszki. Na wystawie zebrano materiały zawierające informacje o osobie Tadeusza Kościuszki, jego życiu i Insurekcji Kościuszkowskiej, której był przywódcą.
Wszystkie materiały pochodzą ze zbiorów Biblioteki i można do nich sięgnąć odwiedzając placówkę. Na wystawie obok książek i czasopism znalazły się też barwne plansze edukacyjne, które można wykorzystać też przy innych okazjach poświęconych Kościuszce.
Kościuszko był Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej i przywódcą ogólnonarodowego powstania nazwanego insurekcją kościuszkowską. Brał również udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie dosłużył się stopnia  generała. Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości nazwał go najprawdziwszym synem wolności.  Jego grób znajduje się w Krakowie, w katedrze wawelskiej, w krypcie św. Leonarda, a u stóp Wawelu znajduje się jego pomnik.

Robert Karpiński