Filia w Pińczowie

2017 rok Adama Chmielowskiego, św. Brata Alberta

W 2017 roku przypada także 130. rocznica przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta. Z tej okazji Święty Brat Albert - został ustanowiony przez Sejm patronem 2017 r.
w uznaniu jego wybitnych zasług w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej. W uchwale podkreślono, że "Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia".

W holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie w okresie wakacji można było obejrzeć wystawę książek, czasopism i innych materiałów opowiadających o życiu i twórczości tego wybitnego człowieka. 

Robert Karpiński