Filia w Pińczowie

2018 - rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - wystawa

KULTURA POLSKA W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ
11 listopada 2018 r. będziemy obchodzić kolejną, tym razem 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie 100 latem temu spełniły się sny wielu pokoleń polskich patriotów i Polska jako niepodległe i suwerenne państwo powróciła na mapy świata i Europy.

Polska swoją niepodległość  utraciła w wyniku zaborów dokonanych pod koniec XVIII stulecie przez trzy państwa: Rosję, Prusy i Austrię.  Pomimo licznych prób podejmowanych przez kolejne pokolenia Polaków w celu odzyskania niepodległości, udało się to osiągnąć dopiero wtedy gdy wybuchł konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze.
Odzyskanie niepodległości nie obyło się jednak bez ofiar, poświęcenia i bohaterstwa nie tylko polskich żołnierzy na polach bitew I wojny światowej, ale również całego polskiego narodu. Narodu, który przez cały okres zaborów pozostał wierny polskości i przez kolejne pokolenia w codziennym życiu i zmaganiach starał się zachować duchową i materialną spuściznę poprzednich pokoleń Polaków. Niebagatelną rolę odegrały w tej codziennej walce polskie rodziny, a zwłaszcza polskie kobiety, kościół katolicki, a zwłaszcza polska literatura.    
W 2018 w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie będzie można oglądać wystawy ze zbiorów bibliotecznych, prezentujące różne działania jakie podejmowali Polacy w celu odzyskania niepodległości. 
W styczniu mieszkańcy Pińczowa i czytelnicy Biblioteki mogli zobaczyć najważniejsze dzieła polskich twórców, którzy w okresie zaborów nie bali się represji i odważnie tworzyli w języku polskim utwory nawiązujące do chwalebnej historii i nawołujące do zerwania okopów niewoli. Znalazły się tam dzieła: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Henryka Sienkiewicza, Artura Grottgera, Jan Matejki, Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Piotra Norblina, Bolesława Prusa, Stanisława Moniuszki, Stefana Żeromskiego  i Marii Skłodowskiej-Curie.
Wśród zgromadzonych dokumentów znalazły się: książki, czasopisma, poradniki, plakaty i plansze edukacyjne.

Robert Karpiński