Filia w Pińczowie

2018 - rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - wystawa 2

KONFEDERACJA BARSKA 1768-1772 - 250 ROCZNICA ZAWIĄZANIA 
W tym roku obchodzimy też 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej 1768-1772. Sejm RP ogłosił rok 2018 również rokiem Konfederacji Barskiej.

Wystawa na temat Konfederacji Barskiej również stanowi część cyklu dotyczącego 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Konfederacja Barska  była zbrojnym związkiem szlachty zawiązanym 29 lutego 1768 w Barze na Podolu pod przywództwem Mikołaja Hieronima Krasińskiego i Józefa Pułaskiego. Została zawiązana w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, zagrożonej ingerencją Rosji w jej wewnętrzne sprawy, równocześnie był to ruch przeciwko reformom ustrojowym proponowanym przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na początku jego panowania.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie przygotowała wystawę, na której zaprezentowane zostały materiały które przedstawiają historię konfederacji oraz jej najsłynniejszych przedstawicieli: Kazimierza Pułaskiego - bohatera dwóch narodów Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Maurycego Beniowskiego zesłańca, króla Madagaskaru, którego życiorys był bardzo bogaty i barwny. 

Robert Karpiński