Filia w Pińczowie

2018 - rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - wystawa 3

WALKA POLAKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ – POLSKIE POWSTANIA NARODOWE.   
Między rozbiorami u schyłku XVIII w. w rokiem 1918 Polacy kilkukrotnie wzniecali powstania. Każdorazowo stawali do walki z silniejszym przeciwnikiem i za każdym razem ulegali jego sile, ale nie poddawali się. Początek dała Insurekcja Kościuszkowska w 1794 r. Później były kolejne zrywy. Najpierw nadzieję dał Napoleon Bonaparte, ale gdy on przegrał Polacy nie złożyli broni. Kolejny zryw niepodległościowy to Powstanie Listopadowe z 1831 r., potem Wiosna Ludów z 1848 r. która ogarnęła prawie całą Europę. Mimo, że walczyły w niej też inne narody pragnące wolności, Polacy również wzięli aktywny udział. Kolejnym zrywem było Powstanie Styczniowe, które swoje piętno odcisnęło też na naszym świętokrzyskim regionie. Kolejne powstania wybuchały już w XX w. Celem ich było przyłączenie dawnych ziem polskich do odradzającej się Polski. Takimi były 3 powstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921. Dzięki nim spora część Górnego Śląska znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. W 1919 r. Wielkopolanie wzniecili Powstanie Wielkopolskie  bo pragnęli, aby ich  region Wielkopolska również znalazł się w granicach Polski, a nie nadal był tylko Krajem Warty, jak określi go Niemcy. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie przygotowała wystawę, na której przypomniała o tych powstaniach i ludziach, którzy albo byli inicjatorami wspomnianych wydarzeń, albo brali w nich czynny udział: Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski, generał Jan Henryk Dąbrowski i jego Legiony Polskie, generałowie Józef Zajączek i Józef Bem, Henryk Dembiński, Marian Langiewicz, Dezydery Chłapowski, Józef Dowbór-Muśnicki, powstaniec styczniowy Jan Newlin Mazaraki, powstańcy śląscy,  Ignacy Jan Paderewski. Zaprezentowane zostały materiały o historii polskich zrywów narodowowyzwoleńczych.
Wszystkie zgromadzone na wystawie materiały można wypożyczyć w Bibliotece.   

Robert Karpiński