Filia w Pińczowie

Świątynia opatrzności - jako wotum narodu za Konstytucję 3 Maja i odzyskaną wolność

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przypominamy ludzi i wydarzenia, które przyczyniły się do tego, że w 1918 roku Polska znów stała się państwem niepodległym. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, ciągle trzeba walczyć w jej obronie i należy być wdzięcznym za jej odzyskanie. Rozumieli to już nasi przodkowie w XVIII stuleciu, kiedy Polska jeszcze była niepodległa. Jedną z prób ratowania kraju przed upadkiem była Konstytucja 3 Maja z 1791 r. Jednocześnie pojawiła się idea wybudowania świątyni Opatrzności Bożej, jako wotum za uchwalenie Konstytucji. Niestety nie udało się wprowadzić reform jakie były zapisane w akcie konstytucji i Polska na 123 lata została wymazana z mapy świata. Upadła też idea budowy świątyni, chociaż już wybrano miejsce gotowy był projekt.
Do koncepcji powrócono dopiero w okresie II Rzeczypospolitej. Tym razem świątynia miała powstać jako wotum za uchwalenie Konstytucji oraz za odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 r. Jak poprzednio gotowe było miejsce i projekt. Przyszedł rok 1939 i ponownie Polska utraciła swój byt państwowy. Do koncepcji powrócono po wojnie, ale władze komunistyczne nie były zainteresowane budową świątyni. Kolejną próbę podjęto po 1989 r. Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp wystąpił z inicjatywą kontynuacji budowy Świątyni Opatrzności Bożej. W 1991 roku Komisja Konstytucyjna Senatu RP w uchwale powziętej z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja potwierdziła aktualność ślubu. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II.
Obecnie świątynia to nie tylko miejsce kultu, ale również wydarzeń, uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym, kulturalnym i społecznym.
Więcej na temat świątyni można dowiedzieć się z wystawy przygotowanej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie, na której zaprezentowano uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości w 1918 oraz historię i dzień dzisiejszy Świątyni Opatrzności Bożej. Na wystawie zgromadzono książki, czasopisma, fotografie i druki ulotne.

Robert Karpiński