Filia w Pińczowie

20 lat świętokrzyskie.
Turystyka województwa świętokrzyskiego - wystawa

W stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzimy też rocznicę 20-lecie utworzenia województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach. 
Dokładnie 20 latem temu w wolnej Polsce została przeprowadzona reforma administracyjna, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego województwo, powiat i gmina. W jej wyniku 49 województw poprzednich przekształcono w 16 a w nich wydzielono mniejsze jednostki samorządu terytorialnego jakimi są powiaty. Obecnie w Polsce jest ich 314 oraz 66 miast na prawach powiatu np. takim miastem są Kielce.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie przygotowała wystawę, na której zaprezentowane walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Na wystawie przedstawione zostały walory przyrodniczo-krajoznawcze, miasta powiatowe naszego regionu oraz najpiękniejsze miejsca związane z lokalnym regionem Ponidziem ze szczególnym zwróceniem uwagi na stolicę Ponidzia Pińczów.

Robert Karpiński