Filia w Pińczowie

2018 - Rokiem Praw Kobiet - wystawa

W bieżącym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, i uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Sejm RP ustanowił 2018 rok - Rokiem Praw Kobiet. Uchwała sejmowa przypomina, że 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Określono w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posłowie zaznaczyli, że Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła Kobietom pełnię praw wyborczych. W sejmie pierwszej kadencji znalazło się 8 kobiet parlamentarzystek: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa.
Polskie kobiety prawa wyborcze same wywalczyły, razem z odzyskaniem niepodległości, ponieważ już od dawana brały udział w życiu społecznym i politycznym. Po ostatnim rozbiorze nie pozostały bierne i aktywnie włączały się w walkę o odzyskanie niepodległości. Wiele z nich walczyło z bronią w ręku, inne organizowały pomoc dla walczących lub stawiały bierny i czynny opór władzom państw zaborczych na miarę swych możliwości i odwagi.
Warto wymienić przynajmniej niektóre nazwiska jak Emilia Plater - uczestniczka Powstania Listopadowego, Helena Pustowójtówna adiutant i posłaniec gen. Mariana Langiewicza, Narcyza Żmichowska - pisarka i działaczka społeczna, emancypantka, Emilia Sczaniecka - organizatorka pomocy dla powstańców listopadowych, Eliza Orzeszkowa - pisarka i emancypantka, Jadwiga Prendowska oraz kobiety biorące czynny udział w we wszystkich powstaniach od listopadowego do śląskich, walczące w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej.
W Pedagogicznej Bibliotece w Pińczowie można było obejrzeć wystawę, która przypominała te dwie okrągłe rocznice i postacie dzielnych Polek, które swoje życie i szczęście poświęciły Polsce. Na wystawie zaprezentowano materiały pochodzące ze zbiorów biblioteki i przedstawiające różne okresy historii Polskie w XIX i XX wieku do roku 1918.      

Robert Karpiński