Filia w Pińczowie

"Agora Dyrektora - Dyrektor na starcie roku szkolnego 2018/2019" - konferencja 

W Pińczowskiej  Filii Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Kielcach  odbyła się konferencja "Agora Dyrektora - Dyrektor na starcie roku szkolnego 2018/2019" dla kadry kierowniczej oświaty
i zainteresowanych nauczycieli, zorganizowana Przez PBW w Kielcach i ŚCDN  w Kielcach. 

Celem  zajęć,  w wymiarze 4 godz. dydaktycznych było zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem  nowelizacji Karty  Nauczyciela, nowych zasad awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli. Uczestnicy( 22 osoby) zapoznali się z pojęciem i rolą kluczowych kompetencji, stworzono dla nich forum do wymiany doświadczeń.

Robert Karpiński