Filia w Pińczowie

5 Czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 roku w Sztokholmie pod hasłem "Tylko jedna Ziemia".
Wszystko zaczęło się od raportu sekretarza generalnego ONZ U Thanta, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Kraje będą uczestnikami konferencji wyraziły zgodę na powołanie święta, które ma przypominać o potrzebie ochrony środowiska.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.
W miesiącu czerwcu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie przygotował wystawę pt. Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Czytelnicy, którzy odwiedzili Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach Filia w Pińczowie mogli zapoznać się z historią święta  oraz możliwościami ochrony i ratowania środowiska naturalnego. Na wystawie zorganizowanej w hallu biblioteki  zaprezentowano wiele ciekawych i edukacyjnych materiałów: książek, czasopism, plakatów i plansz edukacyjnych, materiałów audio i video.
Organizatorzy nie zapomnieli też o lokalnym środowisku Ponidzia, na którym rosną i żyją unikatowe gatunki roślin np. miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy itp.

Robert Karpiński