Filia w Pińczowie

Dzielimy się dobrymi praktykami

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie  zaprosiła nauczycieli bibliotekarzy szkolnych na spotkanie pod hasłem "Dzielimy się dobrymi praktykami".
Spotkanie odbyło się w dniu 23.10.2014. o godz. 1300  w czytelni  biblioteki.  

 

Nauczyciele bibliotekarze  z 6 szkół  powiatu pińczowskiego i PBW w Kielcach Filia w Pińczowie uczestniczyli w  zajęciach z biblioterapii jakie przeprowadziły  z uczniami nauczycielki:
p. Jadwiga Kuciak (nauczyciel bibliotekarz) i p. Aleksandra Biskup  ze Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie.

  

Prace  uczniów powstałe podczas zajęć uświetniły wystawę  pt."Biblioterapia" w holu Filii. 

 

Wiedzą na  temat baz czasopism, książek, materiałów edukacyjnych,  bibliotek cyfrowych, wyszukiwarek internetowych dzielił sie p. Robert Karpiński - nauczyciel bibliotekarz
PBW w Kielcach Filia w Pińczowie.

 

Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem,  że rola książki w życiu człowieka jest ważna, bo książka edukuje, wychowuje, rozwija i  również leczy.

Pracownicy PBW w Kielcach Filia w Pińczowie:  
Maria Burek, Robert Karpiński