Filia w Pińczowie

XXIII Tydzień Kultury Języka - O kulturę języka powinni dbać wszyscy

Pod takim tytułem z okazji Tygodnia Kultury Języka W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie została zorganizowana wystawa. Na wystawie zaprezentowano różnego rodzaju materiały promujące język ojczysty i jego kulturę. Wśród książek i czasopism znalazły się również zbiory audiowizualne w formie płyt z programami i grami edukacyjnymi dla dzieci. Wystawę ożywiły też barwne plakaty i plansze zachęcające do dbania o język ojczysty. 

Robert Karpiński