Filia w Pińczowie

Rok 2015 - Rokiem Polskiego Teatru

W 250 rocznicę powołania Teatru Narodowego Sejm Rzeczypospolitej ustanowił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru chcąc w ten sposób oddać hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie w listopadzie przygotowała wystawę związaną z historią teatru w Polsce. Wystawę obejrzała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie, która w ramach lekcji bibliotecznej zapoznała się ze źródłami informacji w Bibliotece.  

Pracownicy Biblioteki