Filia w Pińczowie

Rok 2016 - Rokiem Żołnierzy Cichociemnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale postanowił oddać hołd wszystkim Cichociemnym i ogłosił rok 2016 Rokiem Cichociemnych.  Cichociemni byli to specjalnie przeszkoleni żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich zadaniem była organizacja ruchu oporu i walka z okupantem. Pierwszy lot odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Do końca wojny do Polski tą drogą trafiło 316 żołnierzy. Wśród nich byli m.in. gen. bryg. Leopold Okulicki "Niedźwiadek", Bolesław Kontrym "Żmudzin", Jan Nowak Jeziorański oraz Elżbieta Zawacka "Zo" – jedyna kobieta w tej formacji. Wielu z żołnierzy cichociemnych, po 1945 r. nie złożyło broni, ale jako Żołnierze Wyklęci lub Żołnierze Niezłomni walczyli dalej tym razem z okupacją sowiecką np. mjr Hieronim Dekutowski "Zapora". 
Tradycje cichociemnych przejęli żołnierze GROM-u. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie chcąc włączyć się w zachowanie pamięci o żołnierzach cichociemnych, a jednocześnie realizować swoją misję edukacyjną przygotowała wystawę, na której zgromadzono materiały znajdujące się w Bibliotece jak książki, czasopisma i płyty. Celem wystawy było przybliżenie historii powstania cichociemnych, ich walki i sylwetek kilku przedstawicieli tej formacji.

Robert Karpiński

   

Wystawa o Cichociemnych.

Młodzież Gimnazjum nr 2 w Pińczowie słucha prelekcji o wystawie.