Filia w Pińczowie

Adolf Dygasiński - wystawa - wycieczka

10 marca pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie przygotowali wystawę i krótką prezentację na temat Adolfa Dygasińskiego jako twórcy języka literackiego oraz zorganizowali wycieczkę po Pińczowie po miejscach upamiętniających "Piewcę Ponidzia". Wydarzenie odbywało się w ramach obchodów XXIV Tygodnia Kultury Języka. Całe przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie, Gimnazjum nr 2  w Pińczowie  i Muzeum Regionalnym w Pińczowie.
Adresatami imprezy byli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie. Celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z polskim językiem literackim w oparciu o twórczość Adolfa Dygasińskiego oraz przybliżenie postaci i dorobku tego znakomitego pisarza i śladów pamięci o nim jakie znajdują się w naszym mieście.
Pierwszym miejscem upamiętniającym Adolfa Dygasińskiego była siedziba Biblioteki Pedagogicznej. Pracownicy zaprezentowali wystawę składającą się z książek, których dużym walorem jest piękny polski język literacki. Kierownik Biblioteki p. Maria Burek podczas spotkania mówiła na temat języka literackiego, czym różni się od języka potocznego oraz przedstawiła postać Adolfa Dygasińskiego. Następnie p. Robert Karpiński zaprezentował krótką prezentację multimedialną, której głównym tematem była twórczość Dygasińskiego, jej walory artystyczne i związki  pisarza  z Ponidziem.
Kolejnym etapem  wycieczki była ulica Adolfa Dygasińskiego, którą uczestnicy przeszli kierując się do Gimnazjum nr 2 w Pińczowie im. Adolfa Dygasińskiego. W  Gimnazjum uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejrzeli wystawę o patronie szkoły i wysłuchali kilku wierszy dotyczących „piewcy Ponidzia”, recytowanych przez uczennice gimnazjum. W Bibliotece szkolnej zebrani mogli posłuchać wiadomości o samym pisarzu. Każdy z uczniów otrzymał  książeczkę pt. „Moja Nida”- zbiorek wierszy uczniów, laureatów II Gimnazjalnego Turnieju Poetyckiego o laur im. Adolfa Dygasińskiego, smycz z logo szkoły i mógł przybić sobie na kartce ekslibris biblioteki z wizerunkiem Dygasińskiego.
Z Gimnazjum wszyscy udali się do Muzeum Regionalnego w Pińczowie, gdzie dyrektor pan Jerzy Znojek pokazał zebranym ekspozycję dotyczącą postaci Adolfa Dygasińskiego i jego czasów. Dzieci
i młodzież mogły obejrzeć dokumenty związane z  pisarzem oraz różnego rodzaju meble i przedmioty codziennego użytku  z epoki, w której żył Adolf Dygasiński.

Ostatnim punktem wycieczki było wspólne zdjęcie przed pomnikiem Adolfa Dygasińskiego, który znajduje się na skwerze przed Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury.      

Robert Karpiński