Filia w Pińczowie

1050 rocznica Chrztu Polski

Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie włączyła się w obchody Jubileuszu. Każdy kto w miesiącu kwietniu odwiedził Bibliotekę mógł obejrzeć wystawę poświęconą historii Chrztu ówczesnego księcia Polan Mieszka I, pierwszego datowanego władcy Polski. Na wystawie zebrano informacje i wiadomości opisujące przyczyny i przebieg tego wzniosłego wydarzenia. Wśród wielu materiałów znalazły się książki, czasopisma, prace naukowe oraz kolorowe ilustracje. Wystawę odwiedziły i obejrzały też wycieczki ze szkół podstawowych z klas 4-6, które zwiedziły też Bibliotekę i posłuchały kilku słów na temat wystawy oraz Biblioteki jako instytucji propagującej wiedzę.   

Robert Karpiński