Filia w Pińczowie

Szkolenie  bibliotekarzy - Otwarte zasoby edukacyjne

9 maja 2016 r. w Tygodniu Bibliotek w PBW w Kielcach Filia w Pińczowie odbyło się szkolenie bibliotekarzy na temat "Otwarte  zasoby edukacyjne". 
W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie i bibliotekarze z filii tej Biblioteki oraz bibliotekarze szkolni. Szkolenie zorganizowała  i prowadziła Pedagogiczna Biblioteka. Szkolenie miało na celu wyjaśnić różnicę między korzystaniem z zasobów objętych pełną ochroną prawną, a otwartymi zasobami edukacyjnymi (OZE), wymienić najpopularniejsze serwisy i wyszukiwarki OZE, nauczyć efektywnego wyszukiwania OZE na potrzeby edukacyjne.
Spotkanie zakończyło się dyskusją - czy ja już sprawnie i wyczerpująco potrafię korzystać z wyszukiwarek OZE?

Maria Burek