Filia w Pińczowie

Spotkanie bibliotekarzy z burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów w dniu bibliotekarza i bibliotek

9 maja z bibliotekarzami Gminy Pińczów spotkał się burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, który wręczył bibliotekarzom pedagogicznej biblioteki, biblioteki miejskiej i bibliotek szkolnych piękne róże z podziękowaniem za pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Maria Burek