Filia w Pińczowie

Europejskie Dni Dziedzictwa - "Obiekty sakralne na Ponidziu jako nośniki istotnych społecznie wartości związanych z wiarą, sztuką i historią”

Pedagogiczna Biblioteka  Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie zaprasza na wystawę pt. "Obiekty sakralne na Ponidziu jako nośniki istotnych społecznie wartości związanych z wiarą, sztuką i historią". Wystawa urządzona w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych pt. „Gdzie Duch spotyka się z przestrzenią (świątynie, arcydzieła, pomniki)”  przedstawia kościoły, figurki, krzyże, kapliczki przydrożne oraz cmentarze z regionu Ponidzia. Te obiekty sakralne łączy  duchowość, piękno i kunszt wykonania oraz zapisane w nich ślady dawnych epok, kultury, sztuki i religijności.  Dzięki tym obiektom są obecne w naszym życiu istotne społecznie wartości. Dodatkowo łączy je przestrzeń pięknego i bardzo barwnego nadnidziańskiego krajobrazu, na tle którego prezentują się wspaniale.
Celem ekspozycji jest przybliżenie  społeczności nadnidziańskiej i nie tylko,  duchowości i piękna obiektów sakralnych, tych małych i tych dużych, które zostały w interesujący sposób przedstawione w książkach, czasopismach i na fotografiach. Wystawę można oglądać we wrześniu w holu Pedagogicznej Biblioteki, a później jeśli ktoś będzie chciał pogłębić swoją wiedzę na ten temat może wypożyczyć materiały wystawowe. Bowiem prawie wszystkie one pochodzą ze zbiorów Filii. Dziękujemy koleżance Bogusi Wójtowicz, bibliotekarce Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie, wyróżnionej 2009 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  za udział w wakacyjnym konkursie fotograficznym "Ocalić od zapomnienia. Szlakiem przydrożnych kapliczek" zorganizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej, za wzbogacenie  wystawy własnymi zbiorami  o świątkach Ponidzia  i udostępnienie  zdjęć z  otwarcia  w 2008 r. wystawy  Aliny Sosnal pt. "Świątki Ponidzia". Pani Alina Sosnal jest autorką pięknego katalogu Świątki Ponidzia. Figury przydrożne, kapliczki i krzyże w gminie Pińczów.                                         

Pracownicy  Biblioteki