Filia w Pińczowie

Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego - wystawa

Sejm RP ogłosił rok 2017 rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ponieważ w tym roku przypada 160 rocznica urodzin pisarza. Józef Conrad-Korzeniowski był synem zesłańca polskiego. Służył jako marynarz, praktykant, steward, a w końcu kapitan w brytyjskiej  flocie  handlowej. Odbył liczne rejsy do Australii, Afryki, Indii portów Archipelagu Malajskiego. Później zajął się pisarstwem. Pisał wyłącznie po angielsku. Jego największe dzieło to Jądro ciemności (później powstał film   amerykański pt. Czas Apokalipsy).
Warto też wymienić inne jego powieści: Lorda JimaKorsarzSmuga cieniaNostromo
Powieści Amy Foster i Książę Roman zawierają niezbyt częste w  jego utworach - tematy polskie. 
Do końca swoich dni posługiwał się piękną kresową polszczyzną. 
Jak to napisano w uchwale sejmowej: "Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami".  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie włączyła się w obchody tego ważnego wydarzenia i przygotowała wystawę poświęconą wielkiemu pisarzowi. Na wystawie zebrano informacje i wiadomości dotyczące życia i twórczości pisarza. Wśród wielu materiałów znalazły się książki, czasopisma.

Robert Karpiński