Filia w Pińczowie

Archiwum wydarzeń

2014 – ROKIEM OSKARA KOLBERGA
W 2014 roku minie dwieście lat od urodzin Oskara Kolberga (1814-1890) wybitnego etnografa, folklorysty i kompozytora, który dokumentował kulturę i sztukę ludową. W ciągu półwiecza pracy, prowadzonej w latach 1839–1890 i obejmującej tereny całej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Kolberg zgromadził gigantyczne archiwum dokumentujące wszelkie aspekty szeroko rozumianej kultury tradycyjnej, w tym zapisy muzyki, co w jego czasach było zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Kolberg pozostawił 33 tomy wydanej za życia dokumentacji folkloru ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, drugie tyle pozostawiając w tzw. tekach kolbergowskich.
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie została zorganizowana wystawa książek i artykułów z czasopism pt. „Rok 2014 rokiem Oskara Kolberga – etnografa, folklorysty i kompozytora”.

 


XXII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, w bieżącym roku (10-15 marca), przebiegał pod hasłem Wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego. Włączając się w obchody XXII Tygodnia Kultury Języka, nasza Biblioteka przygotowała wystawę pt. „Adolf Dygasiński – piewca Ponidzia” przedstawiającą bogaty dorobek pisarza oraz informacje o nim i piękne wiersze uczniów o patronie Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie im Adolfa Dygasińskiego.
ADOLF Dygasiński - polski powieściopisarz, publicysta, pedagog, jeden z głównych przedstawicieli naturalizmu w literaturze polskiej. Urodził się 7 III 1839 w Nie¬gosławicach, zm. 3 VI 1902 roku w Gro¬dzisku Mazowieckim.
Napisał 21 powieści i ponad 130 nowel. Od 1884 roku (pierwszy tom nowel) jego utwory ukazywały się w formie książkowej. Cieszyły się sporym powodzeniem, były tłumaczone na rosyjski, niemiecki, czeski. Znaczna część jego utworów została umiejscowiona na Ponidziu, w jego małej ojczyźnie.
Wystawę pt.” Adolf Dygasiński- piewca Ponidzia” można było obejrzeć w holu PBW Filia w Pińczowie, w godzinach pracy biblioteki.

      


Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy
13 marca 2014 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Pińczowie odbyło się szkolenie bibliotekarzy nt. „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych”.
W szkoleniu wzięły udział bibliotekarki ze szkół z Pińczowa i powiatu pińczowskiego. Na początku Pan Robert Karpiński, nauczyciel bibliotekarz z PBW w Kielcach Filia w Pińczowie, przedstawił prezentację multimedialną „Społeczeństwo informacyjne a współczesny bibliotekarz” omawiającą wymagania jakie stawia przed bibliotekarzem rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prowadząca pani Maria Burek kierowniczka Filii PBW omówiła szczegóły dot. organizacji sieci i przedstawiła prezentację ze ŚCDN nt. „Sieć współpracy i samokształcenia - nową formę doskonalenia nauczycieli”. Następnie uczestnicy spotkania rozpoczęli dyskusję dotyczącą potrzeb nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu pińczowskiego. W trakcie dyskusji panie wymieniały się doświadczeniami i pomysłami. Pojawił się również propozycje problemów, z których na pierwsze miejsce wysunął się problem praw autorskich. Jedna pani bibliotekarka już była zarejestrowana do sieci, a pozostałe uczestniczki zadeklarowały, że uczynią to w najbliższym czasie. Wszyscy bibliotekarze wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach organizowanych w Kielcach lub w Filii.


W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filia w Pińczowie została zorganizowana wystawa z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wystawa składa się z kilku części. Zaprezentowane zostały: początek II Wojny Światowej, wybuch, przebieg i kapitulacja Powstania Warszawskiego oraz Polskie Państwo Podziemne. Na wystawie znalazły się materiały zgromadzone w PBW w Pińczowie: licznego rodzaju  fotografie, ulotki, kartki z kalendarza oraz czasopismo opowiadające o latach 1939- 1945 r. dodatkowym atutem wystawy są obrazy namalowane przez więźniów pińczowskiego Zakładu Karnego, które przedstawiają polskich żołnierzy walczących na różnych frontach II Wojny Światowej. Możemy zobaczyć żołnierzy Września 1939 r., Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich i Karpackich, pilota z dywizjonu 303, żołnierzy: 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego, 1 Armii Wojska Polskiego, II Korpusu gen. Andersa. Ważną część wystawy stanowią jednak nowości książkowe i płyty DVD, które zawierają informacje z najnowszymi danymi dotyczącymi okresu II Wojny Światowej oraz wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. Wśród nich można zobaczyć Teki Edukacyjne IPN z zestawem 46 kart o Polskim Państwie Podziemnym, są materiały dla nauczyciela i ucznia. Czytelnicy, którzy lubią wspomnienia zainteresują się książkami: Rona Jeffreya „Wisła jak krew czerwona”, Byrda R. W. „Od kampanii w Polsce do klęski Rzeszy: wspomnienia niemieckiego grenadiera pancernego” oraz „Drogi Cichociemnych” wydaną przez Koło Spadochroniarzy AK. Innymi ciekawymi pozycjami na wystawie są „Falaise: wątpliwe zwycięstwo” Anthony’ego Tucker-Jonesa, „Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii: dokumenty komisji badawczych władz polskich na emigracji” w wyborze i opracowaniu Mieczysława Adamczyka i Janusza Gmitruka, „Zdradzona Polska: napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku” Davida G. Williamsona. Jeśli ktoś lubi tajemnicze i niewyjaśnione sprawy związane z historią to może zajrzeć do „Zagadki i tajemnice drugiej wojny światowej” Jesúsa Hernándeza.

Warte również uwagi są płyty z filmami dokumentalnymi i wspomnieniami uczestników wydarzeń  wojennych. Tutaj na wystawie można znaleźć  następujące pozycje: wydane przez IPN: „Pasta 1944”, „Oni Szli Szarymi Szeregami”, „My Ogniowe Dzieci, Żołnierze wyklęci. Losy Niepokornych”  oraz z innych wydawnictw: „17 IX 1939”, „Partyzanci spod Łysiny”, Kolor Wojny 2 części: „Skandynawia – zapomniany front” i „Bitwa o Anglię”.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Gorąco zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy w godzinach otwarcia Biblioteki.

Robert Karpiński

              


582 ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH PIŃCZOWOWI
Z okazji 582 rocznicy nadania praw miejskich Pińczowowi w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie przy ulicy Nowy Świat 3 można zobaczyć wystawę publikacji (książek, czasopism i gazet, folderów, map), które znajdują się w zbiorach PBW w Kielcach Filia w Pińczowie i informują o: historii, postaciach, ciekawych zabytkach i miejscach związanych z Pińczowem i ważnych wydarzeniach dla miasta, jego rozwoju i mieszkańców.
Zapraszamy do oglądania wystawy.


65 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH
Wystawą o bibliotekach pedagogicznych w województwie świętokrzyskim filia w Pińczowie włączyła się w obchody 65 – lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
Centralną część wystawy stanowi mapa województwa z zaznaczonymi wszystkimi filiami głównej Biblioteki Wojewódzkiej. Na wystawie zaprezentowano również fragment pracy dyplomowej pani Marii Burek kierowniczki filii PBW w Pińczowie. Dodatkowo wystawę tworzą najnowsze wydawnictwa przygotowane przez pracowników PBW w Kielcach. Są to zestawienia bibliograficzne na wybrane tematy. Uzupełnieniem są foldery o bibliotece, artykuły w czasopismach regionalnych i fragmenty kroniki filii w Pińczowie.
Zapraszamy do oglądania wystawy do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filia w Pińczowie przy ulicy Nowy Świat 3.

  


27.05.2010
W Pedagogicznej Bibliotece odbyło się spotkanie nauczycieli języka polskiego kl. IV-VI szkół podstawowych z Miasta i Gminy Pińczów. Tematem spotkania były „Edukacyjne programy i gry komputerowe na płytach CD i DVD wykorzystywane na lekcjach Języka polskiego i godzinach wychowawczych”. Panie, nauczycielki, które przyjęły zaproszenie miały okazję zapoznać się z biblioteczną ofertą w jak najszerszej formie. Bibliotekarze Filii PBW przygotowali multimedialną prezentację, która przedstawiała elektroniczne nośniki informacji jakimi są płyty CD i DVD. Prezentacja dotyczyła głównie programów i gier edukacyjnych, które w pośredni lub bezpośredni sposób można wykorzystać w ramach zajęć na lekcjach języka polskiego lub godzinach wychowawczych. Ponadto pracownicy biblioteki przygotowali wystawę książek i różnych artykułów z czasopism, które podają sposoby i metody jak można używać multimedia na lekcjach oraz jakie zagrożenia i korzyści w pracy płyną z wykorzystania zbiorów audiowizualnych.
Ciekawym elementem pokazu były starsze, już raczej nie używane nośniki informacji do jakich należy zaliczyć płyty analogowe, taśmy i kasety magnetofonowe, przeźrocza i kasety magnetowidowe. Ten moment był o tyle interesujący, że można było sobie przypomnieć lub zobaczyć jak dawniej wyglądały elektroniczne nośniki informacji.
Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał przygotowane zestawienia bibliograficzne w wyborze:
- komputer, teatr, film na lekcji,
- dziecko i media,
- jak realizować godziny do dyspozycji wychowawcy,
- biblioterapia

Pracownicy Filii

   

 


7 maja 2010
Spotkanie bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów - Włodzimierzem Badurakiem z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

    


Z okazji 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Zapraszamy na wystawę publikacji(książek, płyt CD i DVD, czasopism i gazet), które znajdują się w zbiorach PBW w Kielcach Filia w Pińczowie i informują: o walkach na Ponidziu i Republice Pińczowskiej, o bitwach i wodzach II wojny Światowej, o ruchu oporu i Powstaniu Warszawskim, o walkach żołnierzy polskich na różnych frontach wojny.
Na wystawie prezentowane są również prace plastyczne więźniów Zakładu Karnego w Pińczowie. Przedstawiają one polskich żołnierzy walczących na frontach II Wojny Światowej.
W dniu 16 września w czytelni Pedagogicznej Biblioteki, odbędzie się spotkanie dla młodzieży, na którym syn polskiego żołnierza, uczestnika bitwy pod Monte Cassino opowie o swoim ojcu i jego przeżyciach związanych z wojennymi wspomnieniami.