Filia w Sandomierzu

Tradycyjne i nowoczesne nośniki informacji - spotkanie metodyczne dla bibliotekarzy

27 kwietnia 2017 r. odbyły się kolejne zajęcia dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu sandomierskiego. Celem spotkania było poznanie historii Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, jej wyjątkowego księgozbioru oraz oferty biblioteki skierowanej do szkół. W trakcie zajęć uczestnicy obejrzeli najstarsze zbiory: m.in.  bullę papieską z XIII w.,  książki rękopiśmienne, starodruki, inkunabuły oraz książki
w różnych, często bogato zdobionych oprawach. Duże zainteresowanie wzbudziły również stare fotografie i pocztówki oraz unikatowe zbiory biblioteki cyfrowej. Na zakończenie spotkania bibliotekarze odwiedzili nową czytelnię Biblioteki Diecezjalnej, otrzymali w prezencie pendrive z plikiem informacyjnym dotyczącym digitalizacji i konserwacji zachowawczej archiwaliów oraz  uzyskali informację o możliwości korzystania ze zbiorów biblioteki i jej bogatej oferty edukacyjnej.

Ewa Jamroziewicz
fot. Elżbieta Kępa