Filia w Sandomierzu

Pomniki przyrody - świadkowie historii - wystawa

Od lipca do września 2017 r. zapraszamy do obejrzenia w czytelni PBW w Sandomierzu wystawy pokonkursowej "Pomniki przyrody - świadkowie historii".  Konkurs fotograficzno-literacki zorganizowany przez p. Renatę Stawowy i p. Barbarę Sobieraj nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, adresowany był do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół powiatu sandomierskiego oraz ich rodziców, dziadków i opiekunów. Prezentowane prace składają się z autorskiego zdjęcia przedstawiającego pomnik przyrody znajdujący się na terenie woj. świętokrzyskiego oraz literackiego opisu historii związanej z tym pomnikiem. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiło w czasie XX Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej "Przyroda moja miłość" organizowanej corocznie przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum. Podjęte działania miały na celu kształtowanie odpowiednich postaw wobec przyrody, kultywowanie tradycji lokalnych, budzenie zainteresowania przeszłością "małej Ojczyzny", umocnienie więzi międzypokoleniowej oraz zachęcenie uczniów do aktywności artystycznej.

Dziękujemy Organizatorom za udostępnienie wystawy.

Ewa Jamroziewicz