Filia w Sandomierzu

25. Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

25. Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 uświetniło w naszej bibliotece spotkanie z historykiem sztuki - dr Krystyną Rybicką. Uczestnikami spotkania byli między innymi uczniowie I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Spotkanie odbyło się w czytelni biblioteki 15 września br.
"Płaszczyzna czy przestrzeń. O historii krajobrazu słów kilka" to wykład i prezentacja, która bardzo zainteresowała uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach. Prezentacja pozwoliła zrozumieć, jak człowiek przedstawiał krajobraz, który go otaczał i dlaczego sposób ten podlegał transformacji. Wykład zakończony prośbą o to, byśmy z troską dbali o otoczenie, pozostawił wszystkich w przekonaniu, że od nas zależy jak zmieniać się będzie przestrzeń w której żyjemy. Nie powinniśmy pozwolić na niszczenie piękna krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 
Oprawę plastyczną spotkania stanowiła wystawa książek i albumów ze zbiorów biblioteki poświęcona tematyce tegorocznej edycji EDD.

Anna Strugalska