Filia w Sandomierzu

Spotkanie autorskie z dr. Arturem Lisem

Wydawnictwo Armoryka we współpracy ze Stowarzyszeniem "Sandomierska Strefa" zorganizowało 11.10.2017 roku w czytelni naszej filii spotkanie autorskie. Gościliśmy dr. Artura Lisa autora książki Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka. Na spotkanie przybyli licznie goście oraz mieszkańcy Sandomierza. Dowodem zainteresowania postacią bł. Wincentego Kadłubka były zadawane pytania i dyskusja zamykająca spotkanie. Świadczy to o żywym kulcie i ciągłym rozwoju badań nad dziełem autora Kroniki polskiej

Anna Strugalska
fot. Renata Jurkiewicz