Filia w Sandomierzu

Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji naukowych - warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy

09.11.2017 r. nauczyciele bibliotekarze powiatu sandomierskiego uczestniczyli w szkoleniu "Academica - Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych".
Zajęcia zorganizowane przez filię PBW w Sandomierzu odbyły się w bibliotece szkolnej I LO Collegium Gostomianum. Warsztaty prowadzili pracownicy Zakładu Wypożyczania Krajowego
i Zagranicznego Biblioteki Narodowej: Dorota Fortuna i Iwo Hryniewicz. W czasie zajęć nauczyciele poznali główne założenie projektu oraz podstawy prawne funkcjonowania cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej, za pośrednictwem której można uzyskać bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji książek i czasopism naukowych w każdej bibliotece należącej do systemu Academica. Szczególną uwagę zwrócono na dużą liczbę dokumentów dostępnych dla każdego użytkownika Internetu w domenie publicznej.  W części warsztatowej zajęć bibliotekarze poznawali możliwości systemu, wyszukiwali informacje na podane tematy, tworzyli notatki oraz ćwiczyli zakładanie kont czytelnikom. Znowelizowany system wypożyczeń międzybibliotecznych zapewnia czytelnikom szybszy
i szerszy dostęp do publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Zapraszamy do  korzystania z systemu Academica w czytelni PBW w Sandomierzu.

Ewa Jamroziewicz
fot. Marta Korzynek, Renata Jurkiewicz