Filia w Sandomierzu

Spotkanie autorskie

12 kwietnia 2018 r. Wydawnictwo Armoryka i Stowarzyszenie "Sandomierska Strefa" w czytelni naszej filii  zorganizowało spotkanie z autorem książki Słownik gwary sandomierskiej Andrzejem Cebulą. Jego osobę oraz dorobek pisarski przybliżyła p. Marta Sarwa.
Prelegent przedstawił swoją publikację, która jest drugim wydaniem, poprawionym i poszerzonym o kolejne słowa gwary związanej z sandomierszczyzną. Czytał również fragmenty książki, prezentujące potoczny język charakterystyczny dla naszego regionu.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie autor podpisywał książki.

Elżbieta Kępa