Filia w Sandomierzu

Spotkanie autorskie 

19 czerwca 2019 r. w czytelni filii we współpracy z Wydawnictwem Armoryka odbyło się spotkanie autorskie z dr Arturem Lisem. Autorem książek o błogosławionym Wincentym Kadłubku. Prelegenta przedstawił Pan Andrzej Cebula.
Gość przybliżył biografię Wincentego Kadłubka i jego związki z Sandomierzem i okolicami. Opowiedział przybyłym o Kronice polskiej Kadłubka oraz zaprezentował tematykę swoich publikacji, które były dostępne do kupienia. Później podpisywał książki. Biblioteka otrzymała w darze od Wydawnictwa Armoryka publikacje.

Elżbieta Kępa
Fot. Marta Sarwa