Filia w Sandomierzu

Rok Moniuszki - wystawa

200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki - "ojca polskiej opery narodowej", upamiętniła wystawa zorganizowana w czytelni biblioteki. Ten wybitny kompozytor, czerpiący z bogatej tradycji i kultury polskiej, nauczyciel, społecznik, patriota oddany sprawie polskiej, tytan pracy tworzył opery, operetki, balety, pieśni, kantaty, muzykę religijną i instrumentalną. Wystawa przybliża życie i dzieło Stanisława Moniuszki.
Ze zbiorów biblioteki pochodzą towarzyszące wystawie publikacje książkowe i czasopisma wzbogacające wiedzę o twórcy Halki.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r.

Renata Jurkiewicz
Katarzyna Żakiewicz