Filia w Sandomierzu

Biblioteka pedagogiczna i jej zbiory

27 października 2014 r. odbyło się spotkanie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy. Przybyli do biblioteki uczniowie dwóch klas II a i b wraz z wychowawczyniami i opiekunem.
Celem było zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką i ukazanie mu jakimi zbiorami dysponuje Biblioteka Pedagogiczna w Sandomierzu. Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, obejrzeli przygotowane książki, czasopisma i multimedia. Wysłuchali czytania fragmentu tekstu dotyczącego historii miejscowości, do której uczęszczają do szkoły.
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła w czytelni Elżbieta Kępa.