Filia w Sandomierzu

"Kompetencje czytelnicze jako istotne kompetencje kulturowe w społeczeństwie XXI wieku"

"Kompetencje czytelnicze jako istotne kompetencje kulturowe w społeczeństwie XXI wieku", to temat kolejnego spotkania "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu sandomierskiego", które odbyło się w czytelni biblioteki w dniu 26.03.2015 r. Zajęcia prowadzone przez dr Annę Różyło, pracownika Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, obejmowały zagadnienia dotyczące czytelnictwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz wpływu kompetencji czytelniczych rodziców na rozwój dziecka.
W czasie krótkich warsztatów skłaniających do autorefleksji, bibliotekarze zastanawiali się nad własną aktywnością kulturową oraz dyskutowali na temat literatury najchętniej wybieranej przez młodzież szkolną. Na zakończenie spotkania uczestnicy zaplanowali pracę na platformie, która w oparciu o wymianę doświadczeń przyczyni się do rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów.

Ewa Jamroziewicz