Filia w Sandomierzu

W Roku Jana Pawła II i w nawiązaniu do 16. rocznicy wizyty papieża w Sandomierzu

W Roku Jana Pawła II i w nawiązaniu do 16. rocznicy wizyty papieża w Sandomierzu - 12 VI 1999 - w czytelni przygotowano wystawę ze zbiorów biblioteki. Znalazły się na niej opracowania biograficzne
o Janie Pawle II, encykliki papieskie, nauczania społeczne, twórczość poetycka. Bogato prezentowana jest dokumentacja z licznych pielgrzymek papieskich w Polsce, Europie i na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na wizytę papieża w Sandomierzu. Książki i całe numery lokalnych czasopism poświęcone są historycznemu wydarzeniu.    

Renata Jurkiewicz