Filia w Sandomierzu

Stosowanie  prawa autorskiego w praktyce szkolnej

23 września 2015 r. w sali kinowej Sandomierskiego Centrum Kultury odbyły się warsztaty edukacyjne na temat: "Stosowanie  prawa autorskiego w praktyce szkolnej". Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Fundacji Legalna Kultura z Warszawy p. Izę Foryś i p. mecenasa Alberta Stawiszyńskiego. Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury oraz możliwości pobierania i udostępniania treści w Internecie. Warsztaty prowadzone były w dwóch grupach. Uczniowie sandomierskich szkół dowiedzieli się m.in.: kiedy praca pisemna stanowi przewłaszczenie, a kiedy jest utworem inspirowanym, co to jest utwór równoległy, co to jest plagiat, czy wszystkie licencje Creative Commons są takie same i jakie dają możliwości. Podczas spotkania z nauczycielami i bibliotekarzami  prowadzący wskazywali w jaki sposób przestrzegać praw autorskich w dydaktyce i w codziennej pracy szkoły. Omówili pojęcia związane z pracami pisemnymi np. prawo cytatu, plagiat, twórczość równoległa oraz zaprezentowali zasoby dydaktyczne dostępne w Internecie, które nauczyciel może wykorzystać w pracy z uczniami. Na zakończenie spotkania zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania słuchaczy. Zajęcia zorganizowane zostały z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Sandomierzu we współpracy z Urzędem Miejskim w Sandomierzu.

Ewa Jamroziewicz
fot. Renata Jurkiewicz