Filia w Sandomierzu

Zielony i Nikt - lekcja w bibliotece

23.11.2015 r. w czytelni biblioteki odbyły się zajęcia dla uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. Po zapoznaniu się z tekstem Małgorzaty Strzałkowskiej Zielony i Nikt dzieci rozmawiały na temat barier i ograniczeń, które napotykają w życiu codziennym oraz wspólnie zastanawiały się nad sposobami i możliwościami ich przełamywania. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności wypowiadania myśli, wrażeń, spostrzeżeń, umiejętność dostrzegania istniejących problemów i zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz ich rozwiązywania. Aktywnie pracująca grupa zakończyła zajęcia formułując kilka podsumowujących myśli: "Pomagaj innym, to nic nie kosztuje", "Poznawaj świat, nie zamykaj się na innych", "Może ty nie widzisz drugiego człowieka, lecz on widzi ciebie", "Uśmiech drugiego człowieka jest największym prezentem"….
Opiekunom grupy, p. Agnieszce Wiercioch oraz p. Małgorzacie Koczubiej dziękuję za współpracę i pomoc w zorganizowaniu zajęć.

Ewa Jamroziewicz
fot. Elżbieta Kępa