Filia w Sandomierzu

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski - wystawa

"Polska nie dlatego przyjęła chrzest, że brakło innego sposobu podźwignięcia się z barbarzyństwa i uniknięcia zagłady. Mieszko odrzucił starą wiarę, ponieważ państwo jego rozwinęło się i dojrzało do wielkich zadań, do szerszego niż dawniej udziału w dziejach Europy."
Paweł Jasienica Polska Piastów

Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski upamiętniła w naszej filii wystawa fotografii obrazów, pamiątek, fragmentów kronik, a także książek dotyczących tego okresu historii Polski znajdujących się
w zbiorach biblioteki. Wystawę można było oglądać od 14 kwietnia br.

Anna Strugalska
Renata Jurkiewicz