Filia w Sandomierzu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy

10 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu sandomierskiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  Po przeanalizowaniu aktu prawnego bibliotekarze prowadzili dyskusję i wymieniali informacje na temat dokonywanych zakupów książek,
a w szczególności nowości wydawniczych oraz najkorzystniejszych ofert rynku wydawniczego. Nauczyciele prezentowali również własne pomysły i zrealizowane już projekty wynikające z Priorytetu 3.
W czasie spotkania kierownik filii Anna Strugalska przedstawiła listę książek aktualnie polecanych dzieciom i młodzieży. Na zakończenie uczestnicy zapoznali się z najnowszą książką historyka i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży - prof. Grzegorza Leszczyńskiego Wielkie małe książki. Lektury dzieci i nie tylko, wypełnili ankietę diagnostyczną oraz obejrzeli prezentację przedstawiającą aktualną ofertę biblioteki pedagogicznej.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

Ewa Jamroziewicz