Filia w Sandomierzu

Archiwum wydarzeń

Seminarium: Nieksiążkowe zbiory specjalne w bibliotece szkolnej
15.05.2014r. w czytelni biblioteki odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z powiatu sandomierskiego. Celem seminarium prowadzonego przez Panią Barbarę Skarżyńską ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, było omówienie zagadnień praktycznych dotyczących ewidencji i opracowania zbiorów nieksiążkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów filmowych, dźwiękowych i elektronicznych. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wypełniania formularza SIO dla bibliotek szkolnych oraz uzyskać fachową poradę w zakresie omawianych zagadnień. Na zakończenie spotkania bibliotekarze dyskutowali o problemach napotykanych w codziennej pracy, wymieniając się własnymi doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami.

   


XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
W ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2014 r.), który przebiegał pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” w dniu 14 maja 2014 r. Elżbieta Kępa z PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu poprowadziła lekcję czytania w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy dla uczniów klasy I „a”. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wybranych „Baśni braci Grimm”. Zajęcia lekcyjne w innej formie były bardzo miło przyjęte.

  


Włączając się w obchody 10 lat Polski w Unii Europejskiej Pedagogiczna Biblioteka w Sandomierzu przygotowała wystawę, prezentując własne zbiory.

  


Obchodząc uroczyście dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga (1814-1890), w czytelni PBW w Kielcach filii w Sandomierzu można oglądać wystawę poświęconą jednemu z największych etnografów polskich.
Renata Jurkiewicz

   


20.03.2014r. w czytelni PBW w Kielcach filia w Sandomierzu odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu sandomierskiego. Gościem spotkania był p. Robert Karpiński, pracownik PBW w Kielcach filia w Pińczowie, który przygotował prezentację na temat: Społeczeństwo informacyjne a współczesny bibliotekarz. Po krótkiej dyskusji , która zakończyła pierwszą część spotkania, bibliotekarze podjęli pracę na platformie e-learningowej uzupełniając swój profil o autoprezentację. Na zakończenie spotkania nauczyciele zapoznali się z wynikami ankiety z dnia 16.01.2014r. oraz podjęli decyzje dotyczące tematyki i terminów kolejnych spotkań.
oprac. Ewa Jamroziewicz
fot. Renata Jurkiewicz

      


Dnia 13.03.2014 r. w czytelni PBW w Sandomierzu odbyło się spotkanie w ramach XXII Tygodnia Kultury Języka z udziałem dr Anny Różyło pracownika KUL w Stalowej Woli na temat: „Tajemnice języka: metafory pojęciowe i nie tylko…” dla młodzieży z Collegium Gostomianum pod opieką nauczycieli Pani Agnieszki Kunys-Łukawskiej, Pani Bożeny Myl-Ciszkiewicz, Pani Marty Korzynek.
Wykład był bardzo ciekawy. Młodzież chętnie angażowała się udzielając odpowiedzi na zadawane pytania. Przykład takich zajęć na długo pozostanie w ich pamięci i na pewno ułatwi obiektywne poznawanie świata.
Oprac. Elżbieta Kępa,
fot. Renata Jurkiewicz

       


16.01.2014 r. w czytelni biblioteki odbyło się szkolenie Sieci współpracy i samokształcenia – nowa forma doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze ze wszystkich typów szkół powiatu sandomierskiego. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat wdrażanego do systemu oświaty nowego modelu doskonalenia nauczycieli oraz dowiedzieli się na czym polega praca uczestników sieci. Po zakończeniu prezentacji odbyła się krótka sesja warsztatowa, podczas której bibliotekarze dzielili się swoimi refleksjami i obawami związanymi z pracą w przestrzeni wirtualnej, podkreślając jednoznacznie wartość spotkań bezpośrednich. W dalszej części szkolenia prowadząca zaprezentowała uczestnikom zasoby platformy internetowej, utworzonej przez ŚCDN dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych województwa świętokrzyskiego oraz omówiła zasady pracy na niej. Na zakończenie spotkania bibliotekarze uzyskali kod dostępu do kursu oraz możliwość aktywnego udziału w pracach sieci.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.
Ewa Jamroziewicz

   


Promocja najnowszej książki dr. Piotra Sławińskiego
13 grudnia 2013 r. miała miejsce promocja najnowszej książki autorstwa dr. Piotra Sławińskiego wydana nakładem Wydawnictwa Libron z Krakowa Kształcenie młodzieży w Sandomierzu w latach 1815–1914. Jest to druga część opracowanej przez autora monografii oświaty w Sandomierzu pod zaborem rosyjskim. Warto przypomnieć, że książka pt. Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815–1914 ukazała się rok temu nakładem Wydawnictwa Armoryka.
Przybyli na promocję zapoznani zostali przez dr. Sławińskiego z zawartością książki. Powstała ona na podstawie źródeł lokalnych, ponieważ archiwa centralne uległy dużym zniszczeniom. Publikacja omawia politykę władz państwowych, organizację szkolnictwa, proces dydaktyczny, lokale i wyposażenie placówek, nauczycieli, uczniów. Dużym atutem prezentowanej publikacji są obszerne aneksy zawierające statystykę dotyczącą uczniów jak również szczegółowe informacje o pracujących nauczycielach. Książka ta mimo wydawanych w ostatnim czasie opracowań monograficznych porządkuje i wyjaśnia nieścisłości w historii oświaty Sandomierza w dobie niewoli narodowej.
Podczas promocji książki dr Piotr Sławiński odpowiadał również na interesujące uczestników zagadnienia dotyczące przeszłości miasta. Warto odnotować, że było to ostatnie z pięciu spotkań w 2013 r., które miały miejsce w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu, przy ul. Sokolnickiego 4.  

  


Kopernikański rok 2013 kończy w naszej filii wystawa „Sekrety Wszechświata”. Prezentujemy na niej książki, które opisują najnowsze badania i odkrycia z dziedziny astronomii i astrofizyki. Ilustrujemy ją zdjęciami pochodzącymi z albumu Giles Sparrow Tajemnice Wszechświata. Ukazują one drogę jaką przebyła ta dziedzina wiedzy i nasze rozumienie świata od Kopernikańskiego przewrotu do odkrycia galaktyk i mgławic pośród zagadkowej ciemnej materii i energii.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy w godzinach pracy czytelni.
Ewa Jamroziewicz

     


15 XI 2013 roku w czytelni biblioteki odbyła się promocja kolejnej publikacji z serii Biblioteka Tradycji Sandomierskiej. Spotkanie zostało przygotowane przez Wydawnictwo „ARMORYKA”, promowało „Pamiętnik 1940-1969” Wincentego Sobolewskiego wydany w dwóch tomach. W spotkaniu uczestniczyli wnukowie autora Pan Janusz i Piotr Sobolewscy oraz Pan Piotr Sławiński, który przygotował do druku pamiętnik. To dzięki ich wysiłkom i pracy książka trafia do szerszego grona odbiorców. Pamiętnik Wincentego Sobolewskiego porusza trudną tematykę wojny i czasów powojennych w sposób osobisty, ale przedstawia także historię naszego regionu i osób z nią związanych . Autor to ceniony lekarz, bardzo oddany społeczności Sandomierza. Opisał swoje przeżycia i doświadczenia tułacze jakich doznał. Przyszły na spotkanie osoby , które znały autora, były przez niego leczone i dla nich było to wspominanie przeszłości im bliskiej. Zainteresowanie spotkaniem było duże. Na koniec wnukowie i opracowujący pamiętnik podpisywali zainteresowanym publikację.
Elżbieta Kępa

  
  


31 października 2013 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu odbyły się zajęcia dla aktywu bibliotecznego ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Uczniowie zapoznawali się z księgozbiorem podręcznym biblioteki, bogatym zbiorem książek o tematyce regionalnej oraz zbiorem czasopism. Dzieci miały również możliwość obejrzenia najstarszej książki oraz najstarszego czasopisma dostępnego w czytelni. Poznały i przećwiczyły zasady posługiwania się katalogiem elektronicznym biblioteki oraz nauczyły się samodzielnie wypełniać rewersy. Duże zaangażowanie i aktywność grupy pozwoliły na sprawny przebieg zajęć i poprawne wykonanie wszystkich przygotowanych ćwiczeń.
Opiekunom grupy dziękuję za współpracę i wkład w kształcenie młodego czytelnika – użytkownika biblioteki.
Ewa Jamroziewicz

   


PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu zakończyła zbiórkę książek dla Polonii na Ukrainie i Białorusi.
Zebrano ponad 1100 woluminów o różnej tematyce. Osobom prywatnym i placówkom oświatowym biorącym udział w naszej akcji - serdecznie dziękujemy.

Koordynator
Katarzyna Żakiewicz


Jesienne Konferencje Dyrektorów
Dnia 3 października 2013 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu odbyła się konferencja dla dyrektorów powiatu sandomierskiego na temat: „Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014”. Zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Filię PBW w Sandomierzu. Tego typu konferencje mają wspierać proces kształcenia nauczycieli powiatu i zacieśniać współpracę między jednostkami oświatowymi.

  


Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”.
PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu po raz kolejny włącza się w ich obchody. W czytelni biblioteki można oglądać wystawę fotograficzną Sandomierz w fotografii, przygotowaną w oparciu o album Ewy Sierokosz Sandomierz wtedy i teraz. Miejsca uwiecznione na starych fotografiach (niektóre jeszcze z końca XIX w.) pochodzące ze zbiorów autorki, zostały porównane z ich współczesnym wyglądem. Tak przedstawiona historia miasta pozwala na zobrazowanie zmian jakie zaszły w jego wyglądzie na przestrzeni lat. Wystawa pokazuje Sandomierz jakiego nie znamy, pozwala poczuć upływ czasu i jego wpływ na krajobraz miasta.
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy w godzinach pracy czytelni.
Ewa Jamroziewicz

 


6 września 2013 r. w czytelni PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu odbył się benefis sandomierskiego pisarza Andrzeja Sarwy, którego inicjatorem było Stowarzyszenie „Sandomierska Strefa”.
Uroczystość uświetniła prezentacja książki dr Małgorzaty Ogorzałek Andrzej Sarwa – twórczość i dokonania w 60 rocznicę urodzin, ukazująca szerokie zainteresowania oraz bogatą i różnorodną twórczość pisarza. Wśród licznie zgromadzonych gości nie zabrakło przyjaciół, czytelników oraz przedstawicieli władz miasta.
W imieniu Burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego gratulacje i wyrazy uznania dla Andrzeja Sarwy przekazał zastępca burmistrza Pan Marek Bronkowski.
Po spotkaniu można było porozmawiać z pisarzem i autorką książki a także nabyć prezentowaną pozycję z dedykacją. 

       


PBW w Kielcach filia w Sandomierzu prowadzi zbiórkę książek dla Polonii na Ukrainie i Białorusi.
Zachęcamy do udziału w tej akcji.
 

 


PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu jako partner Festiwalu Miasto Młodych Artystów w dniu 22.06.2013 r. zorganizowała spotkanie z cyklu „Łyk sztuki na śniadanie”. Gościem spotkania był pisarz, poeta, dziennikarz i tłumacz Pan Andrzej Sarwa. Autor opowiadał o domu rodzinnym, dzieciństwie, młodości i swojej pasji pisania. Pisarz przyznał, iż obszerna biografia nie została dotąd opublikowana.
Ewa Jamroziewicz

  

 


W oknie czytelni PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu zorganizowano wystawę dotyczącą spotkania z Andrzejem Sarwą. Pisarz udostępnił na nią swoje wybrane książki reprezentujące jego zróżnicowaną twórczość. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. 

 


PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu
jako partner Festiwalu Miasto Młodych Artystów zaprasza na spotkanie pt.
Łyk sztuki na śniadanie
w dniu 22. 06. 2013 r. o godz. 1000
Gościem spotkania będzie Pan Andrzej Sarwa  


W dniu 18.04.2013 r. odbyła się w czytelni Filii lekcja biblioteczna prowadzona przez mgr Elżbietę Kępę - nauczyciela-bibliotekarza. Temat lekcji: Korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy I gimnazjum.
Prowadzona była dla Gimnazjum nr 1 im Jana Długosza w Sandomierzu, dla klasy 1a, wychowawca mgr Jolanta Ziarko.
Lekcja odbyła się wg założeń scenariusza. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali nauczyciela prowadzącego, obejrzeli slajdy dla nich przygotowane, dzięki którym wizualnie mogli zobaczyć podziały wydawnictw i utrwalić sobie treści. Sprawne rozwiązanie zestawów ćwiczeń do lekcji, pozwala wysnuć wnioski, że grupa dobrze przyswoiła sobie przedstawiony temat.

  


Z okazji Roku Juliana Tuwima w wypożyczalni PBW w Sandomierzu została otwarta wystawa poświęcona poecie. Na wystawie oprócz kalendarium życia i twórczości, zdjęć, znalazły się wspomnienia Tuwima z lat dziecięcych i młodości. Czytelnicy mają okazję zapoznać się z twórczością Tuwima ze zbiorów biblioteki, zaś najmłodsi mogą sięgnąć po Lokomotywę, Ptasie radio, Słonia Trąbalskiego, Zosię Samosię i inne wiersze dla dzieci.
Renata Jurkiewicz

  


Czytelnia naszej filii gościła 7.03.2013 r. przedstawicieli administracji samorządowej gminy Samborzec i miasta Sandomierza, przewodników PTTK oraz zainteresowanych kolejną publikacją wydawnictwa ARMORYKA autorstwa Andrzeja Cebuli „Figury, krzyże i kapliczki w gminie Samborzec”. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła ciekawa prezentacja przygotowana przez autora oraz pracowników GCKSiR w Samborcu p. Martę Szpyrę i p. Sebastiana Mazura. Po spotkaniu A. Cebula odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych słuchaczy oraz podpisywał książki.

    


„Krzyżom zwalonym, zapadłym mogiłom,
Kopalniom czarnym w srebrnej dalekości,
Leżącym w grobie zmarnowanym siłom,
Żałobnym szczątkom okrwawionych kości,
Duchom, zbawionym przez życia męczeństwo – 
Pamięć – kochanie – i błogosławieństwo!„
Artur Oppman

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie narodowe przeciw Rosji. Mimo tego, że nie zakończyło się sukcesem, Polska przypomniała o swoim istnieniu oraz pragnieniu niepodległości. Dla uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego w czytelni przygotowaliśmy wystawę złożoną z książek oraz portretów przywódców i uczestników Powstania.
Renata Jurkiewicz

    


Podczas ostatniego w tym roku spotkania z Fundacją „Paradosi” i Wydawnictwem Armoryka zaprezentowali się w czytelni biblioteki 14 grudnia 2012 r. laureaci konkursu literackiego „Sandomierski talent”. Pokłosiem konkursu jest wydana w serii Biblioteka Tradycji Sandomierskiej pod 21 numerem Antologia – pokonkursowe wydanie tekstów poetyckich i prozatorskich. Spotkanie to podsumowało i zakończyło tegoroczną współpracę biblioteki z Fundacją i Wydawnictwem.
Elżbieta Kępa


Dnia 28 września 2012 roku w czytelni Filii PBW w Sandomierzu odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie promujące publikację Wydawnictwa Armoryka z serii Biblioteka Tradycji Sandomierskiej: “Kazanie podczas pogrzebu Jaśnie Wielmożnego ś.p. Macieja Sołtyka wojewody sandomierskiego”. Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Sarwa – redaktor prezentowanego tomu. Uczestnicy byli zainteresowani publikacją oraz planami wydawnictwa na najbliższą przyszłość.

  


W ramach uczestnictwa w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2012 r. odbywających się pod hasłem Tajemnice codzienności w bibliotece przygotowano wystawę pt.  „Sekrety żywienia”
Wystawa prezentuje regionalne wyroby kulinarne, dary natury Ziemi Sandomierskiej oraz zachęca do korzystania ze zbiorów biblioteki dotyczących sekretów zdrowego żywienia. Otwarciu wystawy towarzyszył poczęstunek regionalnymi podpłomykami.

Ewa Jamroziewicz

   


26 czerwca 2012 r. w Przedszkolu nr 3 w Sandomierzu pracownik filii w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” spotkał się z grupą „Krasnoludków” i czytał dzieciom opowiadanie i wiersze z tomu „Głos Przyrody” oraz historię Emila ze Smalandii Astrid Lindgren.


Dnia 22 czerwca 2012 r. na ostatnim przed wakacjami spotkaniu w czytelni biblioteki Wydawnictwo ARMORYKA oraz Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” promowały dwie książki z serii „Biblioteka Tradycji Sandomierskiej” : Jana Lama „Z kronik Ziemi Halickiej. O bitwie pod Zawichostem śpiew historyczny” i Piotra Sławińskiego „Parafie prawosławne w Opatowie: 1778-1915”. Uczestnicy spotkania interesowali się planami wydawnictwa oraz dotychczasowym dorobkiem.

 


Czytelnia Filii PBW wraz z Fundacją Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi”, Wydawnictwem „Armoryka” oraz Sandomierskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Spichlerz” gościła 11 maja 2012 roku autora książki „Sandomierz mityczny” Pana Grzegorza Niedzielskiego. Opowiadał on o powstaniu książki, fascynacji Sandomierzem i jego prehistorią. Licznie zgromadzeni słuchacze zadawali wiele pytań, które inspirowały gościa do kolejnych rozważań i refleksji na temat archeologii i historii miasta.

  
  


Gościem specjalnym kolejnego spotkania promującego serię Biblioteka Tradycji Sandomierskiej Wydawnictwa ARMORYKA była Pani Renata Targowska.
Promocja odbyła się 20 kwietnia 2012 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Autorka książki „Życie i działalność wydawniczo-księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 1892-1957” Karolina Gajek opowiadała o tym, jak książka powstawała, gdzie szukała źródeł i informacji o działalności sióstr. Pani Renata Targowska z rodu Chodakowskich wspominała rodzinne dzieje, mówiła też o losach pamiątek, zdjęć i zapisków. Zainteresowanie wzbudziło wznowienie w tym samym miejscu działalności Księgarni Literackiej im. Sióstr Chodakowskich.

    


Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu w dniu 20.04.2012 r. zaprosiła pracownika naszej filii do wzięcia udziału w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Na spotkanie w Filii Przedszkola nr 1 w Sandomierzu przygotował on opowiadania o wiośnie z tomu „Głos przyrody” oraz bajkę Jana Brzechwy „Pan Soczewka na księżycu”. Dzieci interesowały się ptasimi zwyczajami, budową gniazd i wychowaniem ptasiego potomstwa. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa przy wykonanej przez dzieci piosence.

  


Kolejne spotkanie promujące książkę z serii „Biblioteka Tradycji Sandomierskiej” odbyło się w czytelni biblioteki w dniu 16 marca 2012 roku. Książkę „Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914” omawiał i promował autor dr PIOTR SŁAWIŃSKI. To już piętnasta pozycja serii objętej patronatem przez Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” i Wydawnictwo “ARMORYKA”. Spotkanie zainteresowało czytelników, pedagogów i mieszkańców Sandomierza.
Autor ciekawie opowiadał o powstawaniu książki, a także o swoich planach naukowych i kolejnych publikacjach.

 


Dnia 24 lutego 2012 roku odbyła się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej promocja kolejnej publikacji Wydawnictwa “ARMORYKA” z serii Biblioteka Tradycji Sandomierskiej : „Historia garnizonu Sandomierz w latach 1918-1939”. Gościem Fundacji Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi”, Wydawnictwa „Armoryka” i Biblioteki był autor książki dr Tadeusz Banaszek. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Starsi uczestnicy opowiadali o wspomnieniach swoich ojców i prezentowali pamiątki a młodsi zadawali pytania dotyczące roli jaką w ówczesnym życiu Sandomierza pełniło Wojsko Polskie.

    


Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej
skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,
innych popędach, innej grze uczuć.
Pamiętaj, że my ich nie znamy.

   Z okazji Roku Janusza Korczaka PBW w Kielcach Filia w Sandomierzu przygotowała wystawę prezentującą postać wybitnego wychowawcy i prekursora walki o prawa dziecka. Przypomina ona Modlitwę wychowawcy oraz wciąż aktualne Myśli pedagogiczne J. Korczaka.
Wystawa daje również możliwość zapoznania się z biografią i twórczością pisarską J. Korczaka.

  


Dnia 27 stycznia 2012 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu odbyło się kolejne spotkanie promocyjne książki „Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Sandomierzu w latach 1839-1906” dr Piotra Sławińskiego. Zainaugurowało ono współpracę biblioteki z Wydawnictwem “ARMORYKA” oraz Fundacją Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” w roku 2012. Publikację prezentował autor. Ciekawostką była informacja, że nawet jeśli do opisywanej szkoły uczęszczał jeden uczeń – szkoła funkcjonowała i nie była zagrożona likwidacją. Na zakończenie spotkania biblioteka otrzymała dyplom od Wydawnictwa “ARMORYKA” oraz Fundacji Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” z podziękowaniem za zaangażowanie w organizację spotkań oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Sandomierszczyzny.

 


5 XI 2011 roku w czytelni biblioteki odbyła się promocja jedenastej publikacji z serii  Biblioteka Tradycji Sandomierskiej. Spotkanie zostało przygotowane przez Wydawnictwo “ARMORYKA” oraz Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi”, które promowało książkę Piotra Sobolewskiego i Ireny Zdyb "Janusz Jerzy Sobolewski pseudonim Jurek - sandomierzanin w Powstaniu Warszawskim". 
Prelekcję i prezentację publikacji poprowadził bratanek bohatera książki Pan Piotr Sobolewski. Towarzyszyli mu : współautorka Irena Zdyb i brat Janusz Sobolewski. Poświęcona była żołnierzowi II wojny światowej, działaczowi konspiracji i uczestnikowi Powstania Warszawskiego  Januszowi Jerzemu Sobolewskiemu, który był sandomierzaninem i oddał życie za wolność ojczyzny.
Zainteresowanie tematyką Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu gości. Komentowano  życzliwie  powstanie książki oraz dziękowano za zachowanie pamięci o bohaterach tamtych trudnych lat.

 


23 września 2011 r. biblioteka gościła Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” i Wydawnictwo “ARMORYKA” .
Zorganizowano spotkanie autorskie promujące książkę pana Kazimierza Sobolewskiego pt. „Moja droga do Polski”. O ojcu, jego aresztowaniu po wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa oraz  wspomnieniach z łagru opowiadali synowie Janusz i Piotr Sobolewscy.
Zainteresowanie spotkaniem było bardzo duże. Wiele osób związanych  z autorem wspomnień zabierało głos, rozpamiętując wspólne przeżycia. Obecna była również pani, której Kazimierz Sobolewski uratował życie.
Promocja książki zakończyła się sukcesem, synowie autora wpisywali dedykacje do książek i rozmawiali z uczestnikami spotkania.

     


W dniu 9 czerwca 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna Filia w Sandomierzu przyłączyła się do Ogólnopolskiego Dnia Wolnych Książek. Czytelnicy i turyści mieli wyłożone przed biblioteką książki, które zabierali w podróż. Akcja była udana. Uwalnianie książek jest szansą na ich przeczytanie i popularyzację faktu czytania. 

 


27 maja 2011 roku po raz piąty biblioteka gościła Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” i Wydawnictwo ARMORYKA .
Odbyła się kolejna promocja najnowszej książki pióra Ignacego Maciejowskiego (Sewera) “Maciek w powstaniu. Opowieść na tle powstania 1863 r.” Gościem spotkania była Pani dr Danuta Paszkowska, która napisała przedmowę do książki. Ciekawie przybliżyła postać autora, jego biografię oraz zdobyte nowe doświadczenia podczas swoich poszukiwań informacji o pisarzu. Uczestnicy spotkania zadawali  pytania dotyczące osoby Maciejowskiego  i pracy naukowej.

  


Uroczyste zakończenie akcji zbiórki książek dla zalanej przez powódź w 2010 r. Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu zorganizowano w naszej filii  26 maja 2011 roku. 
W spotkaniu uczestniczyli Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr inż. Grzegorz Socha, Pani Grażyna Bekasiak nauczyciel-bibliotekarz oraz Pani Dyrektor PBW w Kielcach mgr Urszula Salwa wraz z pracownikami i kierownikami filii. 
Akcję podsumowała jej inicjatorka i organizatorka Pani Ewa Jamroziewicz. Udało się zebrać ponad 1000 książek z czego ponad 300 przekazano Szkole Podstawowej  nr 3. Uzgodniono, że pozostałe książki zostaną podarowane innym placówkom. Wyróżniono filię PBW w Jędrzejowie, która zebrała największą liczbę książek. Spotkanie zakończyło zwiedzanie Domu Jana Długosza, o którego zbiorach opowiedziała uczestnikom spotkania Pani Kustosz Muzeum Diecezjalnego Urszula Stępień.

    


 

29 kwietnia  2011 roku po raz czwarty biblioteka gościła Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” i Wydawnictwo ARMORYKA .
Tym razem zorganizowano spotkanie z Panem Andrzejem Cebulą – przewodnikiem i kolekcjonerem, autorem książki “Andruszkowice” . Uczestniczyli w nim m.in. regionaliści, bibliotekarze, sandomierscy przewodnicy oraz mieszkańcy Andruszkowic i Strochcic. Autor ciekawie mówił o bogatej historii swojej “Małej Ojczyzny”.

   


 

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA  21-26 marca 2011 r.

 

“Blizko mej wioski, na szczycie góry,
 Gdzie Wisła dołem zdrój toczy,
 Grodu starego wznoszą się mury -
 Tam zawsze zwracam swe oczy.”
 F.Kuraś

 

25 marca Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” i Wydawnictwo ARMORYKA w czytelni biblioteki zorganizowały promocję kolejnej publikacji z serii : BIBLIOTEKA TRADYCJI SANDOMIERSKIEJ   Ferdynand Kuraś – Tatarzy w Sandomierzu dwie legendy wierszem opowiedziane.
Licznie przybyli goście mieli okazję spotkać się z rodziną, wnukami i prawnukami Ferdynanda Kurasia oraz wysłuchali bardzo ciekawego i wzruszającego wystąpienia Pani Anetty Stachoń – prawnuczki poety. Pani Stachoń opowiedziała o pradziadku, jego losach, obecności w pamięci ludzi i odczytała fragmenty nie publikowanych listów poety odnalezionych przez Nią w  Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

W Filii została także przygotowana przez Ewę Jamroziewicz wystawa poświęcona  JULIANOWI  TUWIMOWI . Uzupełnieniem tej wystawy jest prezentacja multimedialna dotycząca twórczości Juliana Tuwima dla dzieci – zabawa słowem.

     


 

Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej “Paradosi” i Wydawnictwa “ARMORYKA” dnia 18 lutego 2011 roku zaprezentowały w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sandomierzu książkę Franciszka Salezego Jezierskiego “Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski”.       
Gościem spotkania była Pani dr Dorota Karkut, która opatrzyła wstępem to wydanie Goworka.
Licznie zgromadzone grono zainteresowanych publikacją osób zadawało pytania i dyskutowało min. o sandomierskich postaciach historycznych i formach ich upamiętniania.
 
 

Dnia 21 stycznia 2011 r. w czytelni naszej biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z dr Krzysztofem Latawcem - historykiem, pracownikiem naukowym UMCS w Lublinie, autorem książki "Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889-1914".
Licznie przybyli goście byli bardzo zainteresowani publikacją, zadawali wiele pytań, mogli też zakupić książkę i uzyskać podpis autora.
Spotkanie to rozpoczęło współpracę Filii z Fundacją Kultury i Tradycji Europejskiej "Paradosi" i wydawnictwem ARMORYKA.

      


Niewidomi są wsród nas
Filia PBW w Sandomierzu została zaproszona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu do wzięcia udziału w obchodach Światowego Dnia Niepełnosprawnych 3 grudnia 2010 r. Tego roku odbywał się on pod hasłem : NIEWIDOMI SĄ WŚRÓD NAS i miał zwrócić uwagę na problemy słabowidzących i niewidomych . O ile w tym drugim przypadku małe biblioteki nie są jeszcze wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający osobom niewidzącym pełne uczestnictwo w dostępie do informacji, takich jak : powiększalniki, syntezatory mowy, programy odczytujące ekran czy monitory i notatniki brajlowskie a nawet audiobooki i czytaki, o tyle mogą rozpocząć od pomocy słabowidzącym przez proste czynności: zakupienie lup, zadbanie o lepsze oświetlenie w czytelniach, zakup książek z dużą czcionką. Najważniejsze abyśmy poszerzyli naszą wrażliwość i rozpoczęli prace w kierunku umożliwienia pełnego uczestnictwa w edukacji i kulturze osobom słabowidzącym i niewidomym. Na spotkanie bibliotekarz p. Ewa Jamroziewicz przygotowała zestawienie bibliograficzne „Niewidomi są wśród nas”. Obchody zakończyły się przekazaniem w darze bibliotekom czytaków z programem i płytą.

     


Rok Chopina 2010
Wystawa

 


Europejskie Dni Dziedzictwa - Od pomysłu do przemysłu.
Wystawa poświęcona Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu.

 


TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8–15 maja 2010


Cierpliwy głos książki poucza:
najgorszą rzeczą w sprawach ducha jest pośpiech
i jednocześnie pociesza: masz lata przed sobą

Zbigniew Herbert

W ramach Tygodnia Bibliotekw czytelni biblioteki odbyło się spotkanie, na które
została zaproszona Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Długosza w Sandomierzu Barbara Rożek wraz z Koleżankami bibliotekarkami.
Pogadanka „Niespieszne czytanie wzorem lectio divina” wprowadziła uczestników spotkania w problematykę różnych metod czytania, na przykładzie ksiązki Rozmyślania Marka Aureliusza. Od osobistych doświadczeń związanych z lekturą, uczestnicy spotkania przeszli do wspomnień, wymiany doświadczeń i refleksji nad misją bibliotekarza.
Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że organizowanie wspólnych spotkań i przedsięwzięć
może wzbogacać pracę bibliotek i życzyli sobie dalszej współpracy.

   


W ramach Tygodnia Kultury Języka dnia 11 III 2010 r. w Filii PBW w Sandomierzu odbyło się spotkanie młodzieży Collegium Gostomianum z tłumaczem Mieczysławem Godyniem. Mądre i głębokie książki zaprezentowane zostały przez tłumacza na tle barwnie i ciekawie opowiedzianych wspomnień. Mieczysław Godyń omówił także problemy z jakimi tłumacz spotyka się w swojej pracy i zachęcił młodzież do ich rozwiązywania na przykładzie wybranych wierszy angielskich poetów. Dwaj uczniowie, którym udało się znaleźć odpowiednie słowa w prezentowanych tłumaczeniach, otrzymali książki z dedykacją autora. Na zakończenie tłumacz podpisywał także książki innym uczestnikom spotkania.

    


W ramach uczestnictwa w EUROPEJSKICHDNIACHDZIEDZICTWA 2009 r. przebiegających pod hasłem: „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” w bibliotece przygotowano wystawę „Kościół i klasztor podominikański w Klimontowie.”
Wystawę otwarto w obecności władz kieleckiej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej dnia 3 września 2009 roku. Można ją oglądać w czytelni biblioteki przy ul. Sokolnickiego 4 do końca 2009 roku w godzinach pracy biblioteki.
Wystawa składa się z części opisowej (krótka historia Klimontowa, rys historyczny kościoła i klasztoru, szczegółowy opis prezentowanych zabytków), oraz części fotograficznej. Część fotograficzna poprzedzona wierszem ks. Rektora Wojciecha Zasady „Klimontów”, obejmuje 50 zdjęć pogrupowanych tematycznie:
- zdjęcia ukazujące bryłę kościoła i klasztoru
- zdjęcia prezentujące sklepienia
- zdjęcia portali
- zdjęcia ołtarzy
- zdjęcia bogatych wyposażeń wnętrz: XVII- wieczne konfesjonały, stalle z XVII w., rokokowe ławy pod chórem, lożę muzyczną pochodzącą z ok. 1620-30 r., ambonę z końca XVIII w., organy z 2 połowy XII w. i malowaną szafę Bractwa Różańcowego z 1 połowy wieku XVII
- malowidła odkryte na ścianach pomieszczeń klasztornych i kościoła oraz duże malowidło zlokalizowane na elewacji południowej prezbiterium „Ogród Oliwny” pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku.
Celem wystawy jest promowanie regionalnego dziedzictwa oraz zwrócenie uwagi na niszczejące bogactwo naszej historii i kultury.