Filia w Starachowicach

Europejski Tydzień Autyzmu - wystawa

W dniach 1-7 grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu, święto zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.
Celem Tygodnia Autyzmu jest głównie dostarczenie i poszerzenie wiedzy na temat tego zaburzenia, a także uwrażliwienie na problemy i potrzeby osób nim dotkniętych.
Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, czyli polegające na nieprawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu mózgu. Upośledza umiejętności komunikacji, interakcje społeczne i umiejętności typowego zachowania się. Autystycy inaczej postrzegają świat, dlatego często są niezrozumiani czy wręcz odrzucani przez środowisko. Wynika to z nieznajomości problemu, z braku wiedzy na temat tego zaburzenia. A przecież wśród nich  jest duża grupa osób, które można określić mianem "człowiek genialny": Wolfgang Amadeusz Mozart, Isaac Newton, Albert Einstein, a z bardziej współczesnych: Alfred Hitchcock czy Andy Warhol.
Aby choć w małym stopniu przybliżyć zagadnienie, w naszej bibliotece można obejrzeć wystawkę na ten temat. Biblioteka dysponuje również obszernym, na bieżąco aktualizowanym zestawieniem bibliograficznym na temat autyzmu.
Autorką wystawy oraz zestawienia jest Beata Kusiak.

Beata Kusiak