Filia w Starachowicach

Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

13 grudnia przypadła kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Temu właśnie tematowi było poświęcone spotkanie słuchaczy UTW. Uczestnicy wspominali tamte czasy, następnie odczytali kilka wierszy, których przesłaniem była miłość do Ojczyzny i walka o wolność (m. in. utworów z tomiku Ojczyzna to miłość autorstwa ks. Józefa Bieli). 
Potem rozbrzmiewały słowa piosenek, które wtedy powstały, m. in. Mury Jacka Kaczmarskiego, Żeby Polska była Polską  Jana Pietrzaka. Na zakończenie wszyscy podzielili się opłatkiem, czemu towarzyszyły najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2019.

Magdalena Staszewska