Filia w Starachowicach

Dzień św. Walentego

W dniu 14 lutego odbyło się kolejne spotkanie sekcji literackiej UTW w naszej bibliotece. Jak łatwo się domyślić bohaterem spotkania był św. Walenty. Uczestnicy zapoznali się z jego życiorysem. Był on biskupem i męczennikiem chrześcijańskim, żyjącym w III wieku w Cesarstwie Rzymskim. Za udzielanie ślubów młodym legionistom (którzy na podstawie zarządzenia cesarza od 18 do 37 roku życia nie mogli wchodzić w związki małżeńskie), został stracony.
W wielu krajach jest uznawany za patrona zakochanych.
W związku z takim świętem uczestnicy spotkania czytali wiersze o różnych rodzajach miłości: mężczyzny do kobiety, matki do dziecka itp. Były to utwory własne lub napisane przez znanych poetów.
Wykorzystane zbiory oczywiście pochodziły z naszej biblioteki.

Beata Kusiak