Filia w Starachowicach

500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci

W maju 2019 roku przypada 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci. W ramach obchodów sekcja języka włoskiego starachowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowała spotkanie, na które złożył się wykład dr Krystyny Dutkiewicz pt.: "Siedem zasad sztuki życia największego geniusza wszechczasów", wystawa reprodukcji dzieł Leonarda da Vinci i prezentacja żywych obrazów prezentowana przez uczniów szkoły podstawowej. Nasza filia również miała w imprezie swój udział, ponieważ udostępniłyśmy literaturę na ten temat (przygotowaną przez M. Staszewską), którą zainteresowani mogli przejrzeć, reprodukcję autoportretu Leonarda da Vinci wykonaną przez Grzegorza Kusiaka i zestawienie bibliograficzne dotyczące życia i twórczości sporządzone przez Beatę Kusiak.

W naszej filii również uczciłyśmy rocznicę poprzez wystawkę, która prezentowała postać geniusza. Oprócz materiałów, które znajdują się w naszej bibliotece, zaprezentowane zostały reprodukcje dzieł malarza, które dzięki uprzejmości p. Agnieszki Iwon, prowadzącej sekcję języka włoskiego UTW, zostały nam udostępnione na czas trwania wystawy.

Beata Kusiak