Filia w Starachowicach

"Wiosenne spotkania z prawem oświatowym" - konferencja

W dniu 21 maja w naszej filii odbyła się konferencja AGORA DYREKTORA "Wiosenne spotkania z prawem oświatowym", zorganizowana  dla  nauczycieli i dyrektorów powiatu starachowickiego. Poruszonych zostało kilka ważnych tematów, a mianowicie:

  • Propagowanie czytelnictwa jako wyzwanie XXI wieku.
  • Bezpieczeństwo w szkole z uwzględnieniem organizacji krajoznawstwa i turystyki.
  • Jak prowadzić obserwacje, aby podnosić jakość pracy szkoły/placówki? Praktyczne aspekty oglądu i obserwacji w nadzorze pedagogicznym.
  • Kalendarium prawa oświatowego - obowiązki dyrektora szkoły w związku z zakończeniem roku szkolnego.

Organizatorami były: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Beata Kusiak