Filia w Starachowicach

XIX Gminny Konkurs Ortograficzny w Chybicach

21 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach odbył się XIX Gminny Konkurs Ortograficzny. Organizatorami ortograficznego spotkania byli: dyrektor szkoły - Dariusz Linek i polonistki: Dorota Wojtan i Dorota Sieniek. Imprezę honorowym patronatem objął wójt gminy Pawłów - Marek Wojtas.
Ortograficzne zmagania odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
Dyktanda, z którymi zmagali się uczniowie przygotowała po raz trzeci Aldona Adamczyk z Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom wiedzy
w zakresie polskiej ortografii. W nagrodę otrzymali dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy - nagrody książkowe.

Aldona Adamczyk