Filia w Starachowicach

Spotkanie z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Kowalskim

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Kowalskim Ordynatorem Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie. Tematem spotkania były "Pasje w życiu człowieka'". Profesor Mirosław Kowalski jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, redaktorem i współredaktorem książek naukowych, autorem kilkudziesięciu prac, opublikowanych w Polsce i za granicą, odnoszących sie do tematyki wad wrodzonych serca u dorosłych, roli układu autonomicznego w regulacji układu krążenia, echokardiografii, człowiekiem z bogatą duszą, pełen pasji i zainteresowań. Wybrał serce, gdyż jest ono odzwierciedleniem duszy człowieka. Poza medycyną zajmuje się także pracą naukową, sztuką, rzeźbą, architekturą, malarstwem i muzyką klasyczną. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia. Gra na fortepianie. Podróżnik, fotograf, miłośnik obcych kultur, poliglota, autor książki o Afryce Szkatułka pełna Sahelu. Subsaharyjska ballada. Pięknie opowiada ilustrując to, o czym mówi świetnymi fotografiami własnego autorstwa. Spotkanie w bibliotece było barwną opowieścią o jego życiu, o pracy lekarza, egzotycznych podróżach i innych pasjach. Spotkanie z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Kowalskim odbyło się z inicjatywy bibliotekarza starachowickiej filii Aldony Adamczyk, która poprowadziła spotkanie.

Aldona Adamczyk