Filia w Starachowicach

Spotkanie autorskie

Dnia 5 czerwca odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach spotkanie autorskie z Leszkiem Żmijewskim, który promował swoją najnowszą książkę „Władysław Wagner – światowej sławy żeglarz. Źródła i materiały”. To druga publikacja tego autora o Wagnerze. Poprzez pierwszą pisarz jednocześnie regionalista, pragnął ocalić od zapomnienia sylwetkę niezwykłego starachowiczanina. Po jej promocji napływały do autora nowe materiały i zdjęcia m.in. od rodziny bohatera książki także tej zza oceanu. Pan Żmijewski postanowił zgromadzone wiadomości opracować i tak powstała nowa, bogata w materiały źródłowe książka. Na spotkaniu obecni byli członkowie rodziny Wagnera ze Starachowic oraz osoby mające wkład w powstanie publikacji. Audytorium z dużym zainteresowaniem wsłuchiwało się w słowa płynące od autora i Zbigniewa Porajoskiego – zięcia żyjącej siostry Władysław Wagnera. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, które nie pozostawały bez odpowiedzi. Jeden ze słuchaczy pochwalił się posiadaniem książki autorstwa Władysława Wagnera „Podług słońca i gwiazd”. Zebrani długo jeszcze po prezentacji rozmawiali o niezwykłym żeglarzu znanym na całym świecie a pochodzącym ze Starachowic. Zainteresowani mieli okazję wejść w posiadanie książki z autografem autora.
Zdarzenie udokumentowali przedstawiciele lokalnych mediów.
O stronę organizacyjną i scenograficzną spotkania zadbali pracownicy Filii, którzy jak zawsze stanęli na wysokości zadania.

Monika Górczyńska