Filia w Starachowicach

Rok Makuszyńskiego

W związku z trwającym Rokiem Kornela Makuszyńskiego i Rokiem Czytelnictwa dnia 1 października 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Starachowicach odbyły się zajęcia dla klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 10 na temat: „Czy warto mieć przyjaciela?”, których podstawą była twórczość Kornela Makuszyńskiego.
Uczniowie poznali ważniejsze fakty z życia pisarza, jego utwory, w których poruszał temat przyjaźni, współpracy i pomocy tym, którzy jej potrzebują. Rozmawiali o tym, jak powinien zachowywać się człowiek i jakimi cechami powinien się wyróżniać, aby zasłużyć na miano przyjaciela, rozwiązywali krzyżówkę z hasłem a na koniec stworzyli „wzorzec przyjaciela”.
Zajęcia przygotowała i poprowadziła: Beata Kusiak.

Beata Kusiak