Filia w Starachowicach

Uzależnieniom stop!

Rocznica śmierci Marka Kotańskiego, człowieka w pełni oddanemu m. in. ludziom uzależnionym, była pretekstem do zajęć mających na celu wskazanie niebezpieczeństw, jakie wiążą się z używaniem substancji psychoaktywnych.
W związku w tym, 16 października naszą bibliotekę odwiedziła grupa młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Starachowicach pod opieką pani pedagog z tej szkoły. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu na temat: „Pułapki czyhające na młodzież – narkotyki, dopalacze”. Uczestnicy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat bardziej lub mniej znanych narkotyków i skutków ich zażywania.
Temat zainteresował młodzież i wywołał dyskusję. Przy okazji biblioteka zaprezentowała bogaty księgozbiór na temat narkomanii oraz obszerne zestawienie bibliograficzne na ten temat.
Zajęcia przygotowały i poprowadziły: Beata Kusiak i Magdalena Staszewska.

Beata Kusiak