Filia w Starachowicach

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Starachowicach tradycyjnie włączyła się w tegoroczną - już 22 edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W tym roku Narodowy Instytut Dziedzictwa chciał zwrócić szczególną uwagę na niedostrzegalny na co dzień związek kultury i historii z wodą. Wpisując się w oczekiwania Instytutu biblioteka zorganizowała spotkania na temat:

  • „Żeglarzem być…”
  • „Starachowice jako centrum staszicowskiej idei ciągłego zakładu fabryk żelaza nad rzeką Kamienną” .

„Żeglarzem być…”

W spotkaniu skierowanym przede wszystkim do uczniów w dniu 4 września wzięli udział gimnazjaliści wraz z nauczycielami.

Wiedzą na temat historii żeglarstwa w Starachowicach oraz obrzędowości i akcesoriów a także podstawowych oznakowań, jakie można spotkać „na wodzie” dzielili się z uczestnikami goście: p. Kazimierz Nowicki – reprezentujący Redakcję „Regionalia”, p. Zbigniew Porajoski z rodziny Władysława Wagnera, p. Józef Minda –podharcmistrz Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego – reprezentujący Żeglarski Krąg Starszyzny „Bajdewind” przy Hufcu ZHP.  Młodzież miała okazję dowiedzieć się o początkach żeglarstwa w Starachowicach, poznać postać znanego na całym świecie żeglarza pochodzącego ze Starachowic – Władysława Wagnera oraz usłyszeć o „żeglarstwie w praktyce” a także dotknąć rzeczywistego Dziennika pokładowego. Z wielką uwagą zebrani śledzili prezentację praktyczną powstawania poszczególnych rodzajów węzłów oraz oznakowań, które dokładnie omawiał p. Józef Minda.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji poświęcona tematyce a znajdujących się w bibliotece oraz wystawa sprzętu i pamiątek żeglarskich.

 „Starachowice jako centrum staszicowskiej idei ciągłego zakładu fabryk żelaza nad rzeką Kamienną”.

Wykład skierowany do mieszkańców miasta 18 września wygłosił dr Cezary Jastrzębski – pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, znany z audycji „Moc Historii”, której można słuchać na  antenie Polskiego Radia Kielce. Gość w niezwykle ciekawy sposób prowadził odbiorów od początków powstania fabryk w Starachowicach do ich upadku. Wskazywał miejsca i ludzi, którzy byli zaangażowani w proces powstawania fabryk żelaza w tych okolicach. Prelegent oczarował audytorium wiedzą i sposobem jej przekazywania. Padało wiele pytań, które nie pozostawały bez odpowiedzi. Na zakończenie uczestnicy nagrodzili pana dr Jastrzębskiego brawami, co nie zakończyło spotkania, ponieważ zainteresowani kontynuowali je jeszcze w kuluarach. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa, na którą złożyły się materiały traktujące o roli rzeki Kamiennej w przemyśle.

W obu wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów.

Monika Górczyńska